รายงานประจำปีสถาบันโรคทรวงอก


รายประจำปี 2559 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายประจำปี 2558 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายประจำปี 2557 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายประจำปี 2556 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายประจำปี 2555 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายประจำปี 2554 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415