ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Network เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลดิจิทัล จำนวน 1 โครงการ : พัสดุ (21/09/2020 09:49:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ : พัสดุ (18/09/2020 08:57:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ห้อง A จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/09/2020 12:21:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Mometasone furoate 50 mcg/140Dose : เภสัชกรรม (14/08/2020 05:16:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด : พัสดุ (13/08/2020 10:28:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


เครื่องกรองอากาศ HEPA หอผู้ป่วยหนัก RCU ตึก 2 ชั้น 2 จำนวน 10 เครื่อง และ FOB จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (09/07/2019 12:24:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/07/2019 11:43:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (30/04/2018 15:45:59)

ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/04/2018 12:27:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (17/09/2020 05:43:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด : พัสดุ (11/09/2020 06:13:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/09/2020 13:00:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา (Plasmablade) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (01/09/2020 11:14:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา องค์การเภสัชกรรม Omeprazole capsules 20 mg : เภสัชกรรม (21/08/2020 04:16:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (17/09/2020 05:39:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด : พัสดุ (11/09/2020 06:03:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/09/2020 12:58:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา (Plasmablade) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (01/09/2020 11:13:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mometasone furoate 50 mcg/140 Dose : เภสัชกรรม (31/08/2020 09:06:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และอาคาร 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (22/09/2020 12:19:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (21/09/2020 12:24:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (21/09/2020 12:15:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ med lung reduction จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (18/09/2020 10:53:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Indoor Outdoor Print & Cut จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (17/09/2020 11:19:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018 19:08:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018 19:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018 19:03:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 19:01:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 18:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 : พัสดุ (02/09/2020 09:03:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 : พัสดุ (03/08/2020 12:28:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาเครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (14/07/2020 11:04:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 : พัสดุ (01/07/2020 08:14:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 : พัสดุ (04/06/2020 03:54:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 23 รายการ : พัสดุ (02/09/2020 10:28:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใชในราชการ : พัสดุ (29/07/2020 10:06:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (15/06/2020 05:46:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ : พัสดุ (08/08/2019 15:45:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ : พัสดุ (28/06/2019 16:21:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018 21:55:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:51:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่และ 1 หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน 15 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 : พัสดุ (14/08/2020 11:30:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Bedside Monitor และระบบ Central Monitor แบบรวมอะไหล่ จำนวน 168 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 : พัสดุ (14/08/2020 11:28:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ SOCOMEC แบบรวมอะไหล่ จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 : พัสดุ (14/08/2020 11:25:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ SIEMENS (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 : พัสดุ (14/08/2020 11:23:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : พัสดุ (14/08/2020 11:18:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018 18:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018 18:33:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018 18:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018 18:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018 18:30:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018 18:51:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018 18:45:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (11/05/2018 15:02:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด : พัสดุ (07/06/2019 11:41:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ : พัสดุ (07/06/2019 10:29:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การลงทะเบียนผู้ค้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (07/06/2019 10:20:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ : พัสดุ (07/06/2019 09:35:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ : พัสดุ (10/06/2019 10:21:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:07:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:05:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (07/06/2019 09:55:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:57:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:59:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>