ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา Apixaban 2.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา Clofazimine 50 mg. Capsule : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา Bedaquiline 100 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือดบนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชิ้น : พัสดุ (17/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กชนิดการแสดงผลแรงกดที่ปลายสายสวนพร้อมชุดแผ่นปิดหน้าอก จำนวน 65 ชุด (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (17/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่าง TORยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/01/2021) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 : พัสดุ (17/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (04/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาอุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (03/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (27/01/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (30/12/2021) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางยา Apixaban 2.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Clofazimine 50 mg. Capsule : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Bedaquiline 100 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคาลางเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระบบหน้าจอสัมผัสแบบติดตั้งหัวปั๊มเลือดปอดเทียมพร้อมตัวเครื่องเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแขนสองท่อน ยกขึ้น - ลงได้ เพื่อการส่องกล้อง (Double Arm Lift Ceiling Supple Unit for Endoscope) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (02/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น : พัสดุ (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวแบบไม่มีโครง (Freestyle) จำนวน 8 อัน : พัสดุ (18/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 220 ชิ้น (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (11/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 อัน (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (11/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อท่อค้ำยันหลอดลมชนิดซิลิโคน (Silicone Tracheobronchial stent) จำนวน 30 ชิ้น : พัสดุ (11/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในของหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการถ่ายภาพโดยคลื่นแสง จำนวน 70 ชุด : พัสดุ (19/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามต้านทาน จำนวน 55 ชุด : พัสดุ (19/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ พร้อมเส้นเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องท้อง (Thoracic Hybrid Stent Graft System) จำนวน : พัสดุ (17/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดลื่นพิเศษ จำนวน 2,700 ชิ้น : พัสดุ (17/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดลื่นพิเศษ จำนวน 2,800 เส้น : พัสดุ (17/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มีนาคม 2567 : พัสดุ (01/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 : พัสดุ (04/03/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มกราคม 2567 : พัสดุ (19/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 : พัสดุ (08/01/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : พัสดุ (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ : พัสดุ (27/03/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 362 รายการ : พัสดุ (25/01/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (15/08/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (21/06/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชาการ : พัสดุ (12/05/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market) : พัสดุ (22/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (12/01/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Datacenter จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (02/04/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : พัสดุ (15/03/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (12/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 2 รายการ 1 Empagliflozin 25 mg. and Linagliptin 5 mg. Tablet 2 Dapagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (31/10/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : พัสดุ (27/10/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) - เดือนธันวาคม 66 - เดือนมกราคม 67 : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) ประจำปีงบประมาณ 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (10/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หนังสือเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.4/ว 41 ลว.24 ม.ค.67 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัด : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว477 ลว. 21 สิงหาคม 2566 เรื่องการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลว. 24 ม.ค. 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินง : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

Infographic เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566 : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ : พัสดุ (01/02/2024) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ : พัสดุ (10/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

CHANG123. All Rights Reserved.

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415