ร่าง TOR ยาDobutamine injection 250 mg/20ml : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยาAmiodarone 150 mg. for Injection 3 ml : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Gemigliptin 50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา Esomeprazole Gastro-Resistant 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา 2 รายการ 1.Dabigatran 110 mg. Capsule 2.Dabigatran 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่าง TORยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/01/2021) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 : พัสดุ (17/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (04/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาอุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (03/02/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (27/01/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (30/12/2021) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางยาDobutamine injection 250 mg/20ml : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Amiodarone 150 mg. for Injection 3 ml : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Gemigliptin 50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Esomeprazole Gastro-Resistant 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา 2 รายการ 1.Dabigatran 110 mg. Capsule 2.Dabigatran 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อสารทึบแสงความเข้มข้นไอโอดีน 350 จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (08/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลวดนำทางสายสวนหัวใจทุกขนาดทุกความยาว จำนวน 3,500 เส้น : พัสดุ (07/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน 18,000 เทสต์ : พัสดุ (01/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Rivaroxaban 20 mg.Tablet : เภสัชกรรม (27/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Rivaroxaban 15 mg.Tablet : เภสัชกรรม (27/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผลจัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ : พัสดุ (07/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ : พัสดุ (07/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะซื้อไหมเย็บแผล จำนวน 4 รายการ : พัสดุ (07/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดกิ๊ฟเซทสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2,500 ชุด : พัสดุ (03/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Apixaban 5 mg.Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) : เภสัชกรรม (27/10/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : พัสดุ (04/12/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กันยายน 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (15/08/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (21/06/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชาการ : พัสดุ (12/05/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (11/05/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (13/12/2022) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market) : พัสดุ (22/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (12/01/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 2 รายการ 1 Empagliflozin 25 mg. and Linagliptin 5 mg. Tablet 2 Dapagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (31/10/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : พัสดุ (27/10/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (05/09/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อโครงการพัฒนาต่อยอดระบบ HIS สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 4 ระบบ : พัสดุ (09/08/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อแอพพลิเคชั่นโครงการระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele consult) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (08/08/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) ประจำปีงบประมาณ 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 : พัสดุ (14/11/2023) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (10/05/2018) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การลงทะเบียนผู้ค้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ : พัสดุ (10/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415