ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

คู่มือ & เอกสารแผ่นผับ

คู่มือ

การดูแลหัวใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

10 หัวข้อน่ารู้กับโรคหลอดเลือดหัวใจ

คู่มือการให้ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

เอกสารแผ่นผับ

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง

ความดันโลหิตสูง&โรคหัวใจ

คอเลสเตอรอล&โรคหัวใจ

ตรวจนอนหลับ

ถามตอบสุขภาพช่องปาก

ท่าออกกำลังกาย

โรคนอนกรน

โรคเบาหวาน การควบคุม

โรคหลอดเลือดหัวใจ

ลดมันลดเสี่ยงเลี่ยงโรคหัวใจ

อ้วนภัยคุกคาม

ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกาย ชุดกาวน์

ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย ชุดกาวน์

ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกาย ชุดหมี

ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย ชุดหมี

Say No ปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว

ทำอย่างไรไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยา

ยาวอร์ฟาริน

ตู้ส่องสะอาด

แนะนำสถาบันโรคทรวงอก

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า