คลินิกทันตกรรม

รายละเอียดการตรวจ-

1. ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด ของสถาบันผู้ป่วยนอก ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมรากเทียม
2. เป็นที่ปรึกษา และรับผู้ป่วยทันตกรรมที่มีโรคหัวใจที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

เวลาเปิดให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415