ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ-

1. ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด ของสถาบันผู้ป่วยนอก ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมรากเทียม
2. เป็นที่ปรึกษา และรับผู้ป่วยทันตกรรมที่มีโรคหัวใจที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

เวลาเปิดให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.