38 รายการ

ประมวนภาพกิจกรรม "โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี วันที่ 22-24 สิงหาคม 2559

ประมวนภาพกิจกรรม "โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2559

ประมวนภาพกิจกรรม "โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559

ประมวนภาพกิจกรรม "โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559

ประมวนภาพกิจกรรม โครงการคนรักษ์หัวใจสัญจร ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" ณ กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 21 ตุลาคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน วันที่ 2 - 4 กันยายน 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 9-12 มิถุนายน 2558 จังหวัดขอนแก่น

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" งานมติชนเฮลล์แคร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ วันที่ 11-14 มิถุนายน 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ งานกาชาด สวนอัมพร วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 24-25 มีนาคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม จ.สิงห์บุรี วันที่ 5 มีนาคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลำโพง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และชุมชนบ้านค้อ จ.ขอนแก่น วันที่ 27-28 มกราคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ จ.ชัยภูมิ วันที่ 13-14 มกราคม 2558

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ธันวาคม 2557

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ งาน Thailand Medical Expo 2014 ไบเทคบางนา วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

รวมภาพกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2555-2548 >>


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415