ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทั่วไป ที่มีผลอ่านฟิล์มปอดปกติ
2. ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

เวลาเปิดให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.