คลินิกผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทั่วไป ที่มีผลอ่านฟิล์มปอดปกติ
2. ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

เวลาเปิดให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

CHANG123. All Rights Reserved.

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415