คลินิกพิเศษต่างๆ

เวลาเปิดให้บริการ

1. Heart Failure Clinic : วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00น.
2. Pace Maker Clinic : วันอังคาร เวลา 08.00-12.00น.
3. Warfarin Clinic
- Medical : วันพุธ เวลา 09.00-13.00น.
- Surgical : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00น.
4. MDR Clinic : วันอังคาร เวลา 13.00-16.00น.
5. COPD Clinic : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
6. TB Clinic : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
7. คลินิกผู้ป่วยอดบุหรี่ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
8. ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415