ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

เวลาเปิดให้บริการ

1. Heart Failure Clinic : วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00น.
2. Pace Maker Clinic : วันอังคาร เวลา 08.00-12.00น.
3. Warfarin Clinic
- Medical : วันพุธ เวลา 09.00-13.00น.
- Surgical : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00น.
4. MDR Clinic : วันอังคาร เวลา 13.00-16.00น.
5. COPD Clinic : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
6. TB Clinic : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
7. คลินิกผู้ป่วยอดบุหรี่ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
8. ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.