ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ติดต่อเรา

 

ที่อยู่

  74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000  
 

เบอร์โทรศัพท์

  02-547-0999
 

เบอร์โทรสาร

  02-547-0935
 

อีเมล์

 

สายด่วนโรคหัวใจ

  1668
 

Facebook

  facebook.com/CentralChestInstituteOfThailand
 

Twitter

  twitter.com/ccit_hos
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  แผนที่