คลินิกโรคหัวใจ

รายละเอียดการตรวจ

1. การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาทางยา
2. ตรวจพิเศษทางโรคหัวใจ
- X-ray
- Electro cardiography
- Echo Cardiography
- Trans Esophageal Echo
- Bubble Test
- Exercise Stress Test
- Tilt Table Test
- Holter Monitor
- Arterial Bracheal Index
- Magnetic Resonance Imaging
3. หัตถการการรักษา
- Coronary Angiography
- Percutaneous Coronary Intervention
- Coronary Total Occlusion
- Amplazer Septal Occluder
- Radiofrequency Ablation
- Internal Pacemaker Implantation
- Percutaneous Mitral Valvuloplasty
- Electro Physiologic Study

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415