ภารกิจด้านการพยาบาล

Knowledge Management


ปี 2564


แนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปี 2562


แนวทางปฏิบัติในการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิด Enoxaparin

ปี 2560


แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด CCU

คู่มือการพยาบาล : การทำหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ

แนวปฏิบัติการพยาบาล การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกหลังผ่าตัดหัวใจระยะวิกฤต

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415