721 รายการ

ผลการประกวดราคาจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 42 เตียง : พัสดุ (23/03/2023 09:20:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 310 ชิ้น : พัสดุ (20/03/2023 10:51:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 2 ชุด : พัสดุ (20/03/2023 05:00:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ : พัสดุ (17/03/2023 07:48:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/03/2023 07:43:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (13/03/2023 07:52:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศยกเลิกเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมี ในเลือดและสารคัดหลั่ง อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนก : พัสดุ (07/03/2023 10:42:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin-T high sensitive (TnT- hs) และ NT- proBNP อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ : พัสดุ (07/03/2023 10:40:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/03/2023 03:30:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ : พัสดุ (03/03/2023 09:13:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/02/2023 07:44:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/02/2023 08:37:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ พร้อมเส้นเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและในช่องท้อง (Thoracic Hybrid Stent Graft System) : พัสดุ (23/02/2023 09:56:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Carvedilol 12.50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/02/2023 05:27:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Tigecycline 50 mg.Injection : เภสัชกรรม (22/02/2023 05:24:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน : พัสดุ (21/02/2023 08:30:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดมีการแสดงผลแรงกดที่ปลายสายสวนพร้อมชุดแผ่นปิดหน้าอก และสายต่อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาห : พัสดุ (21/02/2023 08:09:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 25 เครื่อง : พัสดุ (21/02/2023 08:08:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 800 เส้น : พัสดุ (16/02/2023 04:29:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดทนแรงดันปกติ จำนวน 1,000 เส้น : พัสดุ (15/02/2023 10:47:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กและยาวพิเศษใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ชนิดขนาดเล็กและสามารถ Rotation ได้ จำนวน 300 เส้น : พัสดุ (15/02/2023 10:46:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดคดเคี้ยว จำนวน 1,000 เส้น : พัสดุ (15/02/2023 10:46:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ พร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป จำนวน 10,525 Tests ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 : พัสดุ (03/02/2023 07:10:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 : พัสดุ (30/01/2023 09:21:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนกันยายน 2568) : พัสดุ (25/01/2023 07:21:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก : พัสดุ (23/01/2023 08:34:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก : พัสดุ (23/01/2023 08:33:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถเข็นโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่ จำนวน 30 คัน : พัสดุ (23/01/2023 07:29:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (17/01/2023 10:39:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 150 อัน : พัสดุ (17/01/2023 09:34:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415