804 รายการ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นส๔ง จำนวน 1 คัน : พัสดุ (22/09/2023 06:05:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 30 อัน : พัสดุ (25/09/2023 08:19:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : พัสดุ (20/09/2023 12:14:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ : พัสดุ (15/09/2023 10:04:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Upgrade Cardiology Information System) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (15/09/2023 04:21:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 6 ชุด : พัสดุ (13/09/2023 11:59:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : พัสดุ (12/09/2023 12:29:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (12/09/2023 12:10:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ : พัสดุ (11/09/2023 10:09:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชิ้นเดียว ชนิดโครงไม่ได้ทำจากโลหะ จำนวน 15 อัน (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (11/09/2023 10:08:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Hard disk ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (11/09/2023 08:17:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (MRI) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (11/09/2023 04:57:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาด 30kw จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/09/2023 06:22:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการเสนอราคาตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ : พัสดุ (01/09/2023 12:23:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (01/09/2023 06:41:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจัดซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดชนิดขยายด้วยตัวเอง จำนวน 5 ชิ้น : พัสดุ (31/08/2023 04:24:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจัดซื้อสายกระตุ้นหัวใจห้องบน สายกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และสายกระตุ้นหัวใจห้องล่างซ้าย จำนวน 3 รายการ : พัสดุ (31/08/2023 04:13:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/08/2023 05:45:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ลการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ : พัสดุ (17/08/2023 11:28:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม (Membrane oxygenator) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (17/08/2023 11:22:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding tissue) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (17/08/2023 10:15:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า บริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Relay Thoracic Stent Graft System) จำนวน 10 ชิ้น : พัสดุ (16/08/2023 08:42:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุง อาคาร 7 ชั้น 10 เป็นสำนักงานกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/08/2023 06:28:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็ง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 : พัสดุ (16/08/2023 05:58:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 5 ชุด : พัสดุ (16/08/2023 05:56:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อการพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 15 ชุด : พัสดุ (16/08/2023 05:53:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 50 เส้น : พัสดุ (16/08/2023 05:51:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (15/08/2023 11:53:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤตและติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (15/08/2023 10:45:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (15/08/2023 10:00:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415