ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin-T high sensitive (TnT- hs) และ NT- proBNP อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ: พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 07/03/2023 10:40:54

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415