ข่าวสารสุขภาพ

CCIT CONNECT ทุกการดูแลจากเรา เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ:




โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/06/2023 08:54:30

ที่มา : สถาบันโรคทรวงอก



ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415