ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่าง TOR ยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (18/04/2019 10:10:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 13:25:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 6.25 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 12:09:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (11/04/2019 10:51:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (10/04/2019 11:34:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (30/04/2018 15:45:59)

ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/04/2018 12:27:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (18/04/2019 09:28:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา องค์การเภสัชกรรม Losartan Potassium tab 50 mg tab : เภสัชกรรม (17/04/2019 14:39:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 13:20:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Carvedilol 6.25 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 11:10:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (11/04/2019 10:50:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (11/04/2019 08:45:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (11/04/2019 08:44:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่ขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 120 ลิ้น ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:22:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA filter พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:19:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ข้อต่อสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ ชนิด 2 ทาง จำนวน 1,000 อัน และชนิด 3 ทาง จำนวน 5,000 อัน ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:12:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณ์ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (10/04/2019 16:30:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (02/04/2019 16:24:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ ยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. tabblet : เภสัชกรรม (02/04/2019 14:51:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ ยา Trimetazidine MRmg. tablet : เภสัชกรรม (02/04/2019 14:49:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก : พัสดุ (28/03/2019 16:07:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018 19:08:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018 19:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018 19:03:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 19:01:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 18:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 : พัสดุ (01/04/2019 11:24:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 : พัสดุ (04/03/2019 09:41:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง)ประจำเดือน มกราคม 2562 : พัสดุ (05/02/2019 09:22:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็ปไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัยชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 : พัสดุ (02/01/2019 16:15:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : พัสดุ (30/11/2018 09:25:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว : พัสดุ (03/09/2018 14:52:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018 21:55:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:51:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Artis Zee Biplane เลขครุภัณฑ์ 6525-004-0001-11 ของห้องผ่าตัด 1 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (20/04/2019 10:58:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Losartan Potassium 50 mg. tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 14:43:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 14:24:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 13:42:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑๒ เตียง : พัสดุ (25/03/2019 13:37:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018 18:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018 18:33:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018 18:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018 18:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018 18:30:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018 18:51:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018 18:45:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (11/05/2018 15:02:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>