ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:58:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:06:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาอาหารสด อาหารแห้ง : พัสดุ (18/08/2016 14:08:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:20:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/11/2017 12:43:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (16/11/2017 11:14:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (15/11/2017 18:14:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sitaglitin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (15/11/2017 15:08:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:11:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/11/2017 12:42:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (15/11/2017 18:12:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาล 48 จุด : พัสดุ (01/11/2017 10:57:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:54:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2017 11:24:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน : พัสดุ (20/10/2017 17:41:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (20/10/2017 16:04:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (LOW PRESSURE SUCTION) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (20/10/2017 16:02:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:23:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (05/07/2016 10:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 : พัสดุ (02/11/2017 10:20:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 : พัสดุ (06/09/2017 17:30:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : พัสดุ (05/08/2017 14:36:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 : พัสดุ (04/07/2017 16:16:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 : พัสดุ (01/06/2017 17:16:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (26/05/2014 09:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนการจัดจ้างความสะอาด9เดือน : พัสดุ (15/11/2017 15:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ RUNTHROUGH SERIES PTCA WIRE ๑๐ CM. จำนวน ๓๐๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 18:50:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก(CARTO Catheter : Navistar EP Navigation Catheter) จำนวน ๒๐ ชิ้น : พัสดุ (13/11/2017 18:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยา จำนวน ๖๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 14:58:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อน้ำยส cbc ปี2561 : พัสดุ (13/11/2017 11:08:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>