ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:46:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ยา Ezetimide 10 mg. tab : เภสัชกรรม (04/01/2018 14:38:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (20/12/2017 11:52:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:58:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา Erdosteine 300 mg (Erdos) : เภสัชกรรม (15/01/2018 11:35:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Prasugrel 10mg. tab : เภสัชกรรม (11/01/2018 16:22:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Pravastatin sodium 40 mg. tab : เภสัชกรรม (11/01/2018 15:58:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยา Seretide Accuhaler 25/250 mcg. 60 Dose : เภสัชกรรม (11/01/2018 13:09:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยา Seretide DC Evo 25/250 mcg. 120 Dose : เภสัชกรรม (11/01/2018 13:07:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:50:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 70 ลิ้น : พัสดุ (08/01/2018 18:02:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 40 ชิ้น : พัสดุ (13/12/2017 14:10:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (27/11/2017 14:44:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) : พัสดุ (24/11/2017 15:47:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (04/01/2018 16:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (29/12/2017 14:57:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 จุด : พัสดุ (23/11/2017 10:27:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2017 11:24:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน : พัสดุ (20/10/2017 17:41:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (05/07/2016 10:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 : พัสดุ (03/01/2018 09:41:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 : พัสดุ (04/12/2017 13:36:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 : พัสดุ (02/11/2017 10:20:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 : พัสดุ (06/09/2017 17:30:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : พัสดุ (05/08/2017 14:36:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (26/05/2014 09:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/01/2018 11:32:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 750 ชิ้น : พัสดุ (15/01/2018 10:33:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์ขดลวดตาข่ายสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 120 เส้น : พัสดุ (15/01/2018 10:31:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Edoxaban 60 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:32:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol 5 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:29:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>