ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื้อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (23/08/2017 15:39:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉาะอุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:37:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (22/08/2017 16:33:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอกระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 : พัสดุ (22/08/2017 16:25:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียอดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาอาหารสด อาหารแห้ง : พัสดุ (18/08/2016 14:08:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา องค์กสรเภสัชกรรม จำนวน 9 รายการ 1.Allopurinol tab 100 mg จำนวน 400 กล่อง 2.Rifampicin cap 300 mg จำนวน 600 กล่อง 3.Sildenafil tab 50 mg จำนวน 4,500 กล่อง 4.Isoniazid tab 100 mg จ : เภสัชกรรม (19/09/2017 16:03:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา องค์การเภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ Vitamin B Complex tab จำนวน 400 ขวด , Simvastatin tab 40 mg จำนวน 2,000 กล่อง, Omeprazole cap 20 mg จำนวน 10,000 กล่อง , Furosemide Inj 20 mg/2ml จำนวน : เภสัชกรรม (18/09/2017 15:57:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Syringe 10 cc : เภสัชกรรม (15/09/2017 17:02:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง เบอร์ S : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:49:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Venflon No.22 : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:48:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ใบเสนอราคารายละเอียดคุณลักษณะอาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (29/08/2017 17:33:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (23/08/2017 18:08:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสาายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (23/08/2017 18:03:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (23/08/2017 16:52:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 16:50:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ผลการสอบราคาเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (15/09/2017 16:08:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกลบิน Hb A1C จำนวน 23,300 Tests : พัสดุ (13/09/2017 10:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML - 3710ND : พัสดุ (06/09/2017 17:28:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิตภายนอกและตัววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(ECG+NIBP-SpO2) จำนวน 4 เครื่อง : พัสดุ (28/08/2017 14:44:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลสอบราคายาBiphasic Isophane Insulin 100 iu/ml 3 ml Inj. : เภสัชกรรม (21/08/2017 12:17:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (05/07/2016 10:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 : พัสดุ (06/09/2017 17:30:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : พัสดุ (05/08/2017 14:36:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 : พัสดุ (04/07/2017 16:16:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 : พัสดุ (01/06/2017 17:16:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน เมษายน 2560 : พัสดุ (04/05/2017 11:29:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (26/05/2014 09:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>