ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่าง TOR ยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (30/04/2019 12:20:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามชนิดไร้สาย (Telemetry) จำนวน ๒ ชุด : พัสดุ (26/04/2019 14:12:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๕๒ เตียง : พัสดุ (26/04/2019 14:09:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (18/04/2019 10:10:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 13:25:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (30/04/2018 15:45:59)

ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/04/2018 12:27:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิ-เปิด (เคลือบด้วยคาร์บอนบริสุทธิ์) จำนวน 80 ชิ้น : พัสดุ (17/05/2019 16:33:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา องค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (16/05/2019 13:35:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ : พัสดุ (08/05/2019 11:13:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดโครงทำจาก Alloy MP35N, Titanium แบบ 3 มิติ จำนวน 300 ชิ้น : พัสดุ (07/05/2019 16:16:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องติดตามสัญญาชีพ และระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (EKG/NIBP/SpO2/IBPx2Temp) จำนวน 6 เครื่อง : พัสดุ (07/05/2019 09:53:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคา E-Biding ยา Piperacillin sodium 4 g and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (23/05/2019 11:28:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (23/05/2019 11:25:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (22/05/2019 11:20:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Olmesartan 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (21/05/2019 15:16:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg : เภสัชกรรม (21/05/2019 15:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV สร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้เป็นแรงดันลบ (Negative pressure) จำนวน 3 ชุด : พัสดุ (02/05/2019 13:43:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือดบนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ ชุด : พัสดุ (22/04/2019 10:48:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณ์ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (10/04/2019 16:30:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (02/04/2019 16:24:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ ยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. tabblet : เภสัชกรรม (02/04/2019 14:51:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018 19:08:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018 19:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018 19:03:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 19:01:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 18:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลางประจำเดือน เมษายน 2562 ) : พัสดุ (10/05/2019 15:32:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2562 : พัสดุ (01/04/2019 11:24:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 : พัสดุ (04/03/2019 09:41:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซด์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง)ประจำเดือน มกราคม 2562 : พัสดุ (05/02/2019 09:22:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่ประกาศบนเว็ปไซด์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัยชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 : พัสดุ (02/01/2019 16:15:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว : พัสดุ (03/09/2018 14:52:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018 21:55:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:51:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๓๔ เตียง : พัสดุ (30/04/2019 17:44:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (30/04/2019 16:24:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (24/04/2019 16:17:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Losartan Potassium 50 mg. tablet : เภสัชกรรม (24/04/2019 15:58:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Artis Zee Biplane เลขครุภัณฑ์ 6525-004-0001-11 ของห้องผ่าตัด 1 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (20/04/2019 10:58:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018 18:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018 18:33:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018 18:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018 18:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018 18:30:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018 18:51:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018 18:45:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (11/05/2018 15:02:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>