ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

77 รายการ

แผนการจัดจ้างความสะอาด9เดือน : พัสดุ (15/11/2017 15:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ RUNTHROUGH SERIES PTCA WIRE ๑๐ CM. จำนวน ๓๐๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 18:50:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก(CARTO Catheter : Navistar EP Navigation Catheter) จำนวน ๒๐ ชิ้น : พัสดุ (13/11/2017 18:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยา จำนวน ๖๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 14:58:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อน้ำยส cbc ปี2561 : พัสดุ (13/11/2017 11:08:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่เผนซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (09/11/2017 14:16:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่เผนซื้อยา Ezetimide 20 mg. tab : เภสัชกรรม (09/11/2017 13:37:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (TAZUNA BALLOON) ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒๕๐ ชิ้น : พัสดุ (07/11/2017 18:03:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างความสะอาด3เดือน ปีงบ2561 : พัสดุ (07/11/2017 17:27:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : เภสัชกรรม (07/11/2017 15:16:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Salmeterol 25 mcg,Fluticasone 250 mcg. : เภสัชกรรม (07/11/2017 14:58:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Linaglitin 5 mg. tab : เภสัชกรรม (07/11/2017 14:12:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab : เภสัชกรรม (07/11/2017 14:02:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Lansoprazole 30 mg. tab : เภสัชกรรม (06/11/2017 09:50:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Prasugrel 10 mg. tab : เภสัชกรรม (06/11/2017 09:37:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตราฐาน พฤศจิกายน 2560 : พัสดุ (03/11/2017 16:11:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Pravastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (03/11/2017 15:57:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผน Apixaban 5 mg. tab : เภสัชกรรม (03/11/2017 15:41:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (03/11/2017 15:27:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Albumin humin 20% injection : เภสัชกรรม (03/11/2017 15:07:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 1000 ชุด : พัสดุ (03/11/2017 11:37:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างทำความสะอาด2เดือน : พัสดุ (01/11/2017 08:51:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างตรวจโลหิตสภากาชาดไทย : พัสดุ (31/10/2017 17:56:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น : พัสดุ (31/10/2017 08:58:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดชนิดที่ปลายมีรูดูด clot จำนวน 50 เส้น : พัสดุ (25/10/2017 12:35:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดบอลลูนฯ จำนวน 250 ชิ้น : พัสดุ (25/10/2017 12:34:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลวดนำเพื่อการขยายหลอดเลือดฯ จำนวน 700 เส้น : พัสดุ (25/10/2017 12:33:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE : พัสดุ (25/10/2017 12:33:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , และ Anti HBs : พัสดุ (25/10/2017 12:32:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (24/10/2017 15:51:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด