ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

135 รายการ

แผนการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน : พัสดุ (18/07/2018 11:57:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (18/07/2018 11:03:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:59:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:58:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (19/06/2018 22:02:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๖๐๐ ชุด : พัสดุ (16/06/2018 01:13:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25mg. และ Carvedilol 12.50 mg. : เภสัชกรรม (08/06/2018 16:29:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (01/06/2018 16:15:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tab และ Carvedilol 12.5 mg. tab : เภสัชกรรม (31/05/2018 12:11:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 56 รายการ : พัสดุ (25/05/2018 10:05:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 : พัสดุ (21/05/2018 15:34:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : พัสดุ (21/05/2018 14:40:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Bosentan 125 mg. tab : เภสัชกรรม (21/05/2018 10:57:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Empagliflozin tab 10 mg. : เภสัชกรรม (15/05/2018 10:19:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างตรวจโลหิตตามมาตรฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 : พัสดุ (02/05/2018 23:26:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด : พัสดุ (27/04/2018 17:43:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 : พัสดุ (26/04/2018 17:21:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

โต๊ะขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (24/04/2018 10:35:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ PHILIPS รุ่น V60 จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:30:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรับประกันความพร้อมใช้งานแบบรวมอะไหล่ สำหรับเครื่องดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:29:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 120dose : เภสัชกรรม (02/04/2018 16:16:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ivabradine 7.5 mg. tab : เภสัชกรรม (02/04/2018 16:09:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลClinical Key ประจำปี 2018 : พัสดุ (23/03/2018 10:03:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 8 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 10:01:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 18 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 10:00:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 7 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 09:57:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 24 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 09:56:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างตรวจคัดกรองโลหิตมาตรฐาน เมษายน2561 : พัสดุ (22/03/2018 10:59:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (20/03/2018 15:40:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐,๐๐๐ คิวบิคเมตร : พัสดุ (19/03/2018 13:05:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด