ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

175 รายการ

แผนจัดซื้อยา 1 Amlodipine 5 mg.+Valsartan 160 mg. 2 Entresto 100 mg. Tablet 3 Indacaterol maleate/Glycopyrronium : เภสัชกรรม (13/11/2018 20:51:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Macitentan 10 mg. tablet : เภสัชกรรม (13/11/2018 20:44:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : เภสัชกรรม (09/11/2018 10:02:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/11/2018 09:50:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (07/11/2018 15:36:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Telmisartan 40 mg. Tab, 2 Dabigatran 110 mg. Tab, 3 Dabigatran 150 mg. Tab : เภสัชกรรม (07/11/2018 13:55:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา 1Rivaroxaban 15 mg. tab, 2 Rivaroxaban 20 mg : เภสัชกรรม (07/11/2018 13:52:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา 1 Alogliptin benzoate 250 mg. Tablet, 2 Azilsartan medoxomil 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/11/2018 11:24:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Prasugrel 10 mg. Tablet, Edoxaban 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (02/11/2018 09:30:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nintedanib 150 mg. Capsule, Tiotropium handihaler capsule, Tiotropium2.5mcg.and Olodaterol2.5mcg.Inhalation solution : เภสัชกรรม (02/11/2018 09:27:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml : เภสัชกรรม (26/10/2018 12:21:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/10/2018 12:13:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Linagliptin 5 mg. tab : เภสัชกรรม (26/10/2018 11:57:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab,Dapagliflozin 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/10/2018 11:49:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Apixaban 5 mg. tab : เภสัชกรรม (26/10/2018 11:36:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) จำนวน 23 รายการ : พัสดุ (18/10/2018 00:43:37)

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (17/10/2018 03:31:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/09/2018 19:02:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (24/09/2018 18:23:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (11/09/2018 19:34:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:07:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ DRAGER แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:05:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่ และ ๑ หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:04:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/08/2018 00:45:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง B ปีงบ2562 : พัสดุ (17/08/2018 02:02:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์สลายสิ่งอุดกั้นในระบบหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ปีงบ2562 : พัสดุ (17/08/2018 01:23:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง D ปีงบ 2562 : พัสดุ (17/08/2018 00:48:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (16/08/2018 19:03:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนดซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (15/08/2018 18:13:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Syngo Dynamic ปีงบ2562 : พัสดุ (15/08/2018 12:42:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด