ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

97 รายการ

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/01/2018 11:32:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 750 ชิ้น : พัสดุ (15/01/2018 10:33:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์ขดลวดตาข่ายสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 120 เส้น : พัสดุ (15/01/2018 10:31:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Edoxaban 60 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:32:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol 5 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:29:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Entresto 100 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:26:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Azilsar medoxomil 40 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:23:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Fenofibrate NT 145 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:18:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. MDI : เภสัชกรรม (26/12/2017 10:42:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/12/2017 10:20:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/120 Dose : เภสัชกรรม (26/12/2017 09:50:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างตรวจคัดกรองโลหิต เดือนมกราคม 2561 : พัสดุ (20/12/2017 15:43:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Rivaroxaban 20 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 14:05:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 13:35:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 13:14:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดหาค่าตรวจคัดกรองโลหิต : พัสดุ (04/12/2017 09:02:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 86 ลูก : พัสดุ (29/11/2017 18:13:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 2 ตัวที่ 1 จำนวน 11 รายการ : พัสดุ (28/11/2017 13:31:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 70 ลิ้น : พัสดุ (23/11/2017 10:59:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อโปรแกรมคอมฯ : พัสดุ (20/11/2017 19:19:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างความสะอาด9เดือน : พัสดุ (15/11/2017 15:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ RUNTHROUGH SERIES PTCA WIRE ๑๐ CM. จำนวน ๓๐๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 18:50:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก(CARTO Catheter : Navistar EP Navigation Catheter) จำนวน ๒๐ ชิ้น : พัสดุ (13/11/2017 18:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยา จำนวน ๖๐ เส้น : พัสดุ (13/11/2017 14:58:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อน้ำยส cbc ปี2561 : พัสดุ (13/11/2017 11:08:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่เผนซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (09/11/2017 14:16:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่เผนซื้อยา Ezetimide 20 mg. tab : เภสัชกรรม (09/11/2017 13:37:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (TAZUNA BALLOON) ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒๕๐ ชิ้น : พัสดุ (07/11/2017 18:03:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างความสะอาด3เดือน ปีงบ2561 : พัสดุ (07/11/2017 17:27:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนซื้อยา Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : เภสัชกรรม (07/11/2017 15:16:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด