ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

216 รายการ

แผนจัดซื้อยา Acetycystrine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (04/03/2019 14:41:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 60 dose : เภสัชกรรม (22/02/2019 10:30:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Doxazosin XL Tablet 4 mg. : เภสัชกรรม (22/02/2019 09:50:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ipratropium bromide 21 ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (12/02/2019 14:33:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ : พัสดุ (11/02/2019 16:24:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:51:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:47:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:20:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:18:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Olmesartan 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 14:29:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ipratropium bromide 21ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (04/02/2019 14:38:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (31/01/2019 10:19:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (29/01/2019 14:46:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ชุดสายยางนำเลือดและสารละลายเพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจ (Blood Cardioplegia set) จำนวน 1,200 ชุด : พัสดุ (29/01/2019 14:44:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ และเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (25/01/2019 15:45:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๗๐๐ ชุด : พัสดุ (24/01/2019 10:37:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (24/01/2019 10:36:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Pitavastatin Cacium 2 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 15:07:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (18/01/2019 15:03:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา 1 Fluticasone furoate 27.5 mcg/120Dose 2 Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : เภสัชกรรม (18/01/2019 11:14:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 10:20:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 10:16:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6 ml. Inj. : เภสัชกรรม (11/01/2019 13:57:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/01/2019 09:33:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Doxofylin 400 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 11:09:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fenofibrate acid 135 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:59:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:48:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:35:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:21:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 80 mg. tab : เภสัชกรรม (03/01/2019 13:54:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด