ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

156 รายการ

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (11/09/2018 19:34:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:07:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ DRAGER แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:05:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่ และ ๑ หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:04:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/08/2018 00:45:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง B ปีงบ2562 : พัสดุ (17/08/2018 02:02:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์สลายสิ่งอุดกั้นในระบบหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ปีงบ2562 : พัสดุ (17/08/2018 01:23:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง D ปีงบ 2562 : พัสดุ (17/08/2018 00:48:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (16/08/2018 19:03:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนดซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (15/08/2018 18:13:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Syngo Dynamic ปีงบ2562 : พัสดุ (15/08/2018 12:42:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Syngo Dynamic S/N 85901 เลขครุภัณฑ์ 7440-001-0003-181 จำนวน 1 เครื่อง ปีงบ2562 : พัสดุ (15/08/2018 09:18:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง A ปีงบ2562 : พัสดุ (14/08/2018 20:40:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (14/08/2018 20:21:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (14/08/2018 20:19:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HOMC จำนวน 1 งาน ปีงบ2562 : พัสดุ (14/08/2018 19:08:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) : พัสดุ (08/08/2018 17:40:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) จำนวน ๑๑,๑๐๐ tests ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : พัสดุ (08/08/2018 13:43:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนเงินงบประมาณ ปี 2562 จำนวน 7 รายการ : พัสดุ (07/08/2018 15:16:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๓๔ เตียง : พัสดุ (25/07/2018 18:27:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 80 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/07/2018 15:59:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน : พัสดุ (18/07/2018 11:57:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (18/07/2018 11:03:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:59:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:58:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (19/06/2018 22:02:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๖๐๐ ชุด : พัสดุ (16/06/2018 01:13:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25mg. และ Carvedilol 12.50 mg. : เภสัชกรรม (08/06/2018 16:29:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (01/06/2018 16:15:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tab และ Carvedilol 12.5 mg. tab : เภสัชกรรม (31/05/2018 12:11:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด