ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

108 รายการ

แผนจ้างตรวจคัดกรองโลหิตมาตรฐาน เมษายน2561 : พัสดุ (22/03/2018 10:59:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (20/03/2018 15:40:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐,๐๐๐ คิวบิคเมตร : พัสดุ (19/03/2018 13:05:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตราฐาน มีนาคม2561 : พัสดุ (05/03/2018 11:23:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนซื้อยา Dabigatran 150 mg. tab : เภสัชกรรม (21/02/2018 14:45:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก จำนวน 30 ชุด : พัสดุ (08/02/2018 11:51:59)

แผนการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg. tab : เภสัชกรรม (08/02/2018 10:28:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg.tab : เภสัชกรรม (08/02/2018 10:25:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนตรวจโลหิต ตามมาตรฐาน เดือนกุมภาพันธ์2561 : พัสดุ (25/01/2018 09:41:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผ่นติดหน้าอก สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่/เด็กโต ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (23/01/2018 16:51:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Enoxaparin sodium 60mg./0.6ml : เภสัชกรรม (22/01/2018 14:15:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/01/2018 11:32:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 750 ชิ้น : พัสดุ (15/01/2018 10:33:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์ขดลวดตาข่ายสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 120 เส้น : พัสดุ (15/01/2018 10:31:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Edoxaban 60 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:32:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol 5 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:29:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Entresto 100 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:26:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Azilsar medoxomil 40 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:23:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Fenofibrate NT 145 mg. tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:18:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. MDI : เภสัชกรรม (26/12/2017 10:42:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/12/2017 10:20:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/120 Dose : เภสัชกรรม (26/12/2017 09:50:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างตรวจคัดกรองโลหิต เดือนมกราคม 2561 : พัสดุ (20/12/2017 15:43:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Rivaroxaban 20 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 14:05:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 13:35:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg. tab : เภสัชกรรม (07/12/2017 13:14:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดหาค่าตรวจคัดกรองโลหิต : พัสดุ (04/12/2017 09:02:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 86 ลูก : พัสดุ (29/11/2017 18:13:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 2 ตัวที่ 1 จำนวน 11 รายการ : พัสดุ (28/11/2017 13:31:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 70 ลิ้น : พัสดุ (23/11/2017 10:59:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด