ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

199 รายการ

แผนจัดซื้อยา Pitavastatin Cacium 2 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 15:07:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (18/01/2019 15:03:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา 1 Fluticasone furoate 27.5 mcg/120Dose 2 Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : เภสัชกรรม (18/01/2019 11:14:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 10:20:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : เภสัชกรรม (18/01/2019 10:16:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6 ml. Inj. : เภสัชกรรม (11/01/2019 13:57:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/01/2019 09:33:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Doxofylin 400 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 11:09:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fenofibrate acid 135 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:59:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:48:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:35:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (10/01/2019 10:21:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 80 mg. tab : เภสัชกรรม (03/01/2019 13:54:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (03/01/2019 13:42:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Cilostazol SR 100 mg. capsule : เภสัชกรรม (03/01/2019 10:39:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ivabradine 7.5 mg. tab : เภสัชกรรม (03/01/2019 10:20:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (26/12/2018 10:38:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (26/12/2018 10:29:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/12/2018 10:49:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/12/2018 10:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/12/2018 10:47:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ ชุด : พัสดุ (19/12/2018 18:18:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด : พัสดุ (19/12/2018 18:12:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยายา Empagliflozin tab 10 mg. : เภสัชกรรม (21/11/2018 03:59:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา 1 Amlodipine 5 mg.+Valsartan 160 mg. 2 Entresto 100 mg. Tablet 3 Indacaterol maleate/Glycopyrronium : เภสัชกรรม (13/11/2018 20:51:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Macitentan 10 mg. tablet : เภสัชกรรม (13/11/2018 20:44:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : เภสัชกรรม (09/11/2018 10:02:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/11/2018 09:50:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (07/11/2018 15:36:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Telmisartan 40 mg. Tab, 2 Dabigatran 110 mg. Tab, 3 Dabigatran 150 mg. Tab : เภสัชกรรม (07/11/2018 13:55:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด