ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

234 รายการ

ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องเอกซเรย์ระบบหัวใจและหลอดเลือดในห้องสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน : พัสดุ (24/06/2019 10:41:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ (sleep lab) ชั้น 3 อาคาร 6 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (20/06/2019 10:05:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร 74/1 ,74/2 ,127 และ 133 รวม 4 อาคาร จำนวน 1 งาน : พัสดุ (18/06/2019 15:59:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๓๒๕CFM จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๖๐๐CFM จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (06/06/2019 17:21:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๕ เตียง : พัสดุ (04/06/2019 17:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (04/06/2019 17:25:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (04/06/2019 17:22:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (04/06/2019 15:18:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATON Definition Flash เลขครุภัณฑ์ 6525-004-0001-17 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (28/05/2019 11:32:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๓๔ เตียง : พัสดุ (30/04/2019 17:44:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (30/04/2019 16:24:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (24/04/2019 16:17:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Losartan Potassium 50 mg. tablet : เภสัชกรรม (24/04/2019 15:58:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Artis Zee Biplane เลขครุภัณฑ์ 6525-004-0001-11 ของห้องผ่าตัด 1 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (20/04/2019 10:58:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Losartan Potassium 50 mg. tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 14:43:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 14:24:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablat : เภสัชกรรม (27/03/2019 13:42:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑๒ เตียง : พัสดุ (25/03/2019 13:37:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Acetycystrine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (04/03/2019 14:41:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 60 dose : เภสัชกรรม (22/02/2019 10:30:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Doxazosin XL Tablet 4 mg. : เภสัชกรรม (22/02/2019 09:50:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ipratropium bromide 21 ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (12/02/2019 14:33:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ : พัสดุ (11/02/2019 16:24:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:51:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:47:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:20:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 15:18:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Olmesartan 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (05/02/2019 14:29:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ipratropium bromide 21ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (04/02/2019 14:38:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (31/01/2019 10:19:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด