ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

125 รายการ

แผนตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 : พัสดุ (21/05/2018 15:34:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : พัสดุ (21/05/2018 14:40:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Bosentan 125 mg. tab : เภสัชกรรม (21/05/2018 10:57:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Empagliflozin tab 10 mg. : เภสัชกรรม (15/05/2018 10:19:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างตรวจโลหิตตามมาตรฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 : พัสดุ (02/05/2018 23:26:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด : พัสดุ (27/04/2018 17:43:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 : พัสดุ (26/04/2018 17:21:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

โต๊ะขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (24/04/2018 10:35:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ PHILIPS รุ่น V60 จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:30:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรับประกันความพร้อมใช้งานแบบรวมอะไหล่ สำหรับเครื่องดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:29:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 120dose : เภสัชกรรม (02/04/2018 16:16:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ivabradine 7.5 mg. tab : เภสัชกรรม (02/04/2018 16:09:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลClinical Key ประจำปี 2018 : พัสดุ (23/03/2018 10:03:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 8 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 10:01:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 18 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 10:00:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 7 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 09:57:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนต่ออายุสมาชิกวารสาร ประจำปี 2018 จำนวน 24 รายชื่อ : พัสดุ (23/03/2018 09:56:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจ้างตรวจคัดกรองโลหิตมาตรฐาน เมษายน2561 : พัสดุ (22/03/2018 10:59:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (20/03/2018 15:40:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐,๐๐๐ คิวบิคเมตร : พัสดุ (19/03/2018 13:05:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตราฐาน มีนาคม2561 : พัสดุ (05/03/2018 11:23:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนซื้อยา Dabigatran 150 mg. tab : เภสัชกรรม (21/02/2018 14:45:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก จำนวน 30 ชุด : พัสดุ (08/02/2018 11:51:59)

แผนการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg. tab : เภสัชกรรม (08/02/2018 10:28:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg.tab : เภสัชกรรม (08/02/2018 10:25:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนตรวจโลหิต ตามมาตรฐาน เดือนกุมภาพันธ์2561 : พัสดุ (25/01/2018 09:41:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผ่นติดหน้าอก สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่/เด็กโต ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (23/01/2018 16:51:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Enoxaparin sodium 60mg./0.6ml : เภสัชกรรม (22/01/2018 14:15:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (16/01/2018 11:32:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 750 ชิ้น : พัสดุ (15/01/2018 10:33:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด