ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

209 รายการ

สเปควัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับผงหมึก) 20 รายการ : พัสดุ (07/11/2018 10:53:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่างtorน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (01/11/2018 11:35:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (19/09/2018 03:19:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (15/09/2018 23:23:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ และเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว : พัสดุ (03/09/2018 20:18:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศแลพร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:06:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างtorจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (03/09/2018 11:00:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

tor เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (29/08/2018 15:39:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (28/08/2018 11:44:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

tor น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (22/08/2018 00:50:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ : พัสดุ (16/08/2018 23:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง : พัสดุ (15/08/2018 20:27:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก และน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (10/08/2018 10:39:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) จำนวน ๑๑,๑๐๐ tests ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : พัสดุ (08/08/2018 13:52:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (01/08/2018 19:31:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๖๐๐ ชุด : พัสดุ (25/07/2018 18:11:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (09/07/2018 17:39:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 150 ลูก : พัสดุ (21/06/2018 21:45:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อฯ : พัสดุ (21/06/2018 19:21:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (12/06/2018 16:49:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTOR Carvedilol 6.25 mg. tabและ Carvedilol 12.50 mg. tab : เภสัชกรรม (08/06/2018 13:14:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Procater HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (07/06/2018 17:28:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 18:55:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 18:48:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล : พัสดุ (18/05/2018 17:20:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (16/05/2018 10:35:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:05:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่องอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกข : พัสดุ (29/03/2018 16:19:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:49:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:55:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด