ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

185 รายการ

คุณลักษณะเฉพาะขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล : พัสดุ (18/05/2018 17:20:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (16/05/2018 10:35:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:05:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่องอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกข : พัสดุ (29/03/2018 16:19:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:49:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:55:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:44:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Clopidogrel 75 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 14:15:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Manidipine Hydrochloride 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 13:37:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด3ชั้น : พัสดุ (06/02/2018 17:28:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคคุณลักษณะจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด3ชั้น : พัสดุ (06/02/2018 17:27:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/01/2018 11:42:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6ml. : เภสัชกรรม (25/01/2018 16:04:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (23/01/2018 10:24:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:46:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ยา Ezetimide 10 mg. tab : เภสัชกรรม (04/01/2018 14:38:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (20/12/2017 11:52:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:58:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:06:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (05/10/2017 16:03:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:47:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 14:45:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื้อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (23/08/2017 15:39:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉาะอุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:37:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (22/08/2017 16:33:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอกระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 : พัสดุ (22/08/2017 16:25:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียอดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด