ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

228 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดโครงทำจาก Alloy MP35N, Titanium แบบ 3 มิติ จำนวน 300 ชิ้น : พัสดุ (19/03/2019 11:28:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๗๐๐ ชุด : พัสดุ (13/03/2019 16:18:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : เภสัชกรรม (22/02/2019 16:33:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : เภสัชกรรม (22/02/2019 15:59:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:44:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (18/02/2019 11:02:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Ipratropium bromide 21 ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (12/02/2019 16:11:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Clopidogral 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (12/02/2019 13:33:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg : เภสัชกรรม (21/01/2019 15:51:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (21/01/2019 11:20:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (17/01/2019 14:36:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 16:14:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 15:47:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TORยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 15:16:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : เภสัชกรรม (09/01/2019 11:32:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (07/01/2019 11:04:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Manidipine hydrochloride 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (04/01/2019 14:25:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ : พัสดุ (27/12/2018 15:09:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ : พัสดุ (11/12/2018 09:56:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปควัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับผงหมึก) 20 รายการ : พัสดุ (07/11/2018 10:53:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่างtorน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (01/11/2018 11:35:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (19/09/2018 03:19:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (15/09/2018 23:23:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ และเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว : พัสดุ (03/09/2018 20:18:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศแลพร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/09/2018 20:06:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างtorจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (03/09/2018 11:00:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

tor เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (29/08/2018 15:39:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (28/08/2018 11:44:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

tor น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (22/08/2018 00:50:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ : พัสดุ (16/08/2018 23:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด