ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

242 รายการ

ประกาศร่างเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile digital X-ray) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (24/06/2019 16:13:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (18/06/2019 14:35:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่างประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก RCU (Bedside monitor) จำนวน ๗ เครื่อง : พัสดุ (04/06/2019 17:14:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (30/04/2019 12:20:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามชนิดไร้สาย (Telemetry) จำนวน ๒ ชุด : พัสดุ (26/04/2019 14:12:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๕๒ เตียง : พัสดุ (26/04/2019 14:09:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (18/04/2019 10:10:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 12.5 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 13:25:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 6.25 mg. tablet : เภสัชกรรม (11/04/2019 12:09:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (11/04/2019 10:51:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (10/04/2019 11:34:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ปรับปรุงร่าง ToR ยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (10/04/2019 10:35:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Olmesartan 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (09/04/2019 14:37:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (03/04/2019 17:42:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดโครงทำจาก Alloy MP35N, Titanium แบบ 3 มิติ จำนวน 300 ชิ้น : พัสดุ (19/03/2019 11:28:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๗๐๐ ชุด : พัสดุ (13/03/2019 16:18:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : เภสัชกรรม (22/02/2019 16:33:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : เภสัชกรรม (22/02/2019 15:59:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:44:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (18/02/2019 11:02:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Ipratropium bromide 21 ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (12/02/2019 16:11:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Clopidogral 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (12/02/2019 13:33:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg : เภสัชกรรม (21/01/2019 15:51:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (21/01/2019 11:20:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (17/01/2019 14:36:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 16:14:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 15:47:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TORยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (16/01/2019 15:16:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : เภสัชกรรม (09/01/2019 11:32:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (07/01/2019 11:04:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด