ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

193 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (09/07/2018 17:39:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 150 ลูก : พัสดุ (21/06/2018 21:45:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อฯ : พัสดุ (21/06/2018 19:21:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (12/06/2018 16:49:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTOR Carvedilol 6.25 mg. tabและ Carvedilol 12.50 mg. tab : เภสัชกรรม (08/06/2018 13:14:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Procater HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (07/06/2018 17:28:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 18:55:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 18:48:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล : พัสดุ (18/05/2018 17:20:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (16/05/2018 10:35:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:05:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่องอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกข : พัสดุ (29/03/2018 16:19:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:49:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:55:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:44:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Clopidogrel 75 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 14:15:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Manidipine Hydrochloride 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 13:37:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด3ชั้น : พัสดุ (06/02/2018 17:28:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สเปคคุณลักษณะจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด3ชั้น : พัสดุ (06/02/2018 17:27:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/01/2018 11:42:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6ml. : เภสัชกรรม (25/01/2018 16:04:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (23/01/2018 10:24:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:46:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ยา Ezetimide 10 mg. tab : เภสัชกรรม (04/01/2018 14:38:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (20/12/2017 11:52:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:58:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:06:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด