ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

171 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:46:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ยา Ezetimide 10 mg. tab : เภสัชกรรม (04/01/2018 14:38:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (20/12/2017 11:52:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:58:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:06:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (05/10/2017 16:03:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:47:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 14:45:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื้อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (23/08/2017 15:39:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉาะอุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:37:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (22/08/2017 16:33:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอกระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 : พัสดุ (22/08/2017 16:25:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียอดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล จำนวน 100 อัน : พัสดุ (21/08/2017 17:30:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 17:25:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะอาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา ๑๒ เดือน : พัสดุ (18/08/2017 14:38:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะสารทึบรังสี (NON-IONIC) จำนวน 240,000 มิลลิลิตร : พัสดุ (18/08/2017 11:40:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (16/08/2017 21:02:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 20:45:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อว MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 20:42:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 20:33:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 20:31:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ : พัสดุ (16/08/2017 20:16:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ : พัสดุ (16/08/2017 20:14:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ : พัสดุ (16/08/2017 20:14:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ ๒ ล้านพิกเซล จำนวน ๔๘ ตัว : พัสดุ (16/08/2017 17:42:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 12:09:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด