ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก จำนวน 8 รายการ : 2020-04-02

เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กราฟไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจ (Holter Moniter and work station) จำนวน 20 เครื่อง : 2020-04-02

ลวดนำเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว จำนวน 1,000 เส้น : 2020-04-01

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน ๖๐ ชิ้น : 2020-04-01

อุปกรณ์สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure Wire) จำนวน ๕๐ เส้น : 2020-04-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดแบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-02

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-01

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-27

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางนำเลือดและสารละลายเพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจ (Blood Cardioplegia set) จำนวน ๙๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-24

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-23

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-02-28

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-02-11

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-02-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดแบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-02

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-01

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-27

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางนำเลือดและสารละลายเพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจ (Blood Cardioplegia set) จำนวน ๙๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-24

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องพิมพืดีดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-02

ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และขาแขวนโทรทัศน์ติดผนัง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-02

ซื้อแผ่นผนังหัวใจเทียม BARD PTFE Felt Pledget Rectangle 4.8 mm X 6.0 mm จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-01

จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำอาคาร 7 และระบบท่อสุขาภิบาล อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-01

ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด 24 x42 นิ้ว จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-31

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Clopidogrel 75 mg Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-12

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-22

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 3 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Bedside Monitor และระบบ Central Monitor แบบรวมอะไหล่ จำนวน 167 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-03-24

จ้างเหมาจัดทำแบบฟอร์มใบบันทึกการอ่านฟิล์ม จำนวน 100,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-27

จ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าขนหนูฟิตเนส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-26

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า PRECOR ๙๓๒i จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-24

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>



เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>