ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ : 2019-05-16

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องพร้อมสาย จำนวน 25 เครื่อง : 2019-05-14

ชุดอุปกรณ์ปั่นล้างและแยกส่วนประกอบของเลือด (Bowl set 175 CC.) จำนวน 100 ชิ้น : 2019-05-13

ชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแผง (IGAR reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง : 2019-05-02

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง : 2019-04-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-22

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ประกวดราคาซื้อOlmesartan 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : 2019-04-30

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๕๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-26

ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามชนิดไร้สาย (Telemetry) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-26

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-22

ประกวดราคาซื้อOlmesartan 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-27

ซื้อรถเข็นที่ใช้เฉพาะห้องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Wheelchair) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-24

ซื้อจักรยานสำหรับออกกำลังส่วนบนของร่างกาย Upper body Cycle จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-23

ซื้อยา Clopidogrel tab 75 mg ( Apolets ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-23

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสำหรับจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium species ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-22

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV สร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้เป็นแรงดันลบ (Negative pressure) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-28

ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร7 อาคาร9 และอาคารลานจอดรถ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ซื้อหมึกพิมพ์สีและที่เก็บผงหมึก (Drum) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-02

จ้างซ่อม Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗๕/๗๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-30

จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด ๑/๖ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๒๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-24

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการสัญจร เขต 11,12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>