ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ : 2019-03-19

ชุดผ้าปูสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 600 ชุด : 2019-03-18

อุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร7 อาคาร9 และอาคารลานจอดรถ จำนวน 8 ชุด : 2019-03-18

หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (HARMONIC ACE+๕MM OPEN SHEAR ๒๓CM) จำนวน ๘๐ ชิ้น : 2019-03-13

ซื้อเครื่องตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือด (Ankle ? brachial index) จำนวน 1 เครื่อง : 2019-03-13

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-01

ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-22

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๗๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-13

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-22

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-22

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-01

ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-22

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโต๊ะไม้สำหรับใช้งานในหน่วยงานจุลชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-21

เครืื่องยิงเลเซอร์ตัดแผ่นอะคริลิค จำนวน ๑ เครื่อง : 2019-03-19

ซื้อผ้ากันเปื้อนพลาสติก จำนวน 144 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-19

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารตัวที่ 3 อาคาร 7 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-19

ซื้อใบรับรองแพทย์ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-01

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-26

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างปรับปรุงพื้นระเบียงด้านหลังอาคาร 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-18

ซื้อกระดาษสี จำนวน ๒ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-13

จ้างทำตรายางรายชื่อแพทย์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-25

ซื้อซื้อยา 1 Rivaroxaban 15 mg. tab,2 Rivaroxaban 20 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-21

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการสัญจร เขต 1,2,3 จำนวน 6,300 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>