ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ซื้อยา1 Fluticasone furoate 27.5 mcg/120Dose 2 Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : 2019-01-18

ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : 2019-01-18

ซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : 2019-01-18

ซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : 2019-01-18

ซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : 2019-01-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-07

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-16

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-16

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-16

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-09

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-26

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-17

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-07

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถุงผ้าคูนิล่อนใส่รถเข็นผ้า จำนวน ๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-15

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-15

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-14

ซื้อที่แขวน Head light จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-14

ซื้อซื้อยา 1 Amlodipine 5 mg.+Valsartan 160 mg. 2 Entresto 100 mg. Tablet 3 Indacaterol maleate/Glycopyrronium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-26

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 11,100 tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-03

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างดนตรีแสงสีเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-17

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-17

ซื้อซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab, Dapagliflozin 10 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-06

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผ่นประกาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-04

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>