ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : 2018-05-21

ซื้อยา Bosentan 125 mg. tablet : 2018-05-21

อุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ จำนวน ๓๐๐ เส้น : 2018-05-18

วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ : 2018-05-17

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-18

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-17

ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo,) จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-16

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-10

ประกวดราคาซื้อโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-18

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-17

ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo,) จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-16

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-10

ประกวดราคาซื้อโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-22

ซื้อผงหมึกพิมพ์สี ยี่ห้อ Brother รุ่น Multifunction MFC๙๓๓๐CDW จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-22

ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นซ์ ROLAND VP-๕๔๐i จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-21

ซื้อตู้DNA-RNA UV Cleaner box(Steel Sided) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-21

ซื้อขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดยา BIOLIMUWS A๙ ไม่มีโพลีเมอร์ (BIOFREEDOM DRUG COATED CORONARY STENT) จำนวน ๖๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 23 รายการ (42.15.21.04 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อกล่องพลาสติก 80 ลิตร ขนาด 47 x 66 x 34 นิ้ว จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-17

ซื้อรายงานการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-15

ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊สและอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-09

จ้างรายงานขอจัดจ้างซ่อมยูนิต ทำฟัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-07

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (TAZUNA BALLOON) ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>