ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


สายสวนหัวใจชนิดบอลลูนชยายหลอดเลือดหัวใจ Scoreflex NC Coronary Dilatation Catheter ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน 150 เส้น : 2018-09-25

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Flextome Cutting Ballon) จำนวน 60 เส้น : 2018-09-25

เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด : 2018-09-25

เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : 2018-09-25

อุปกรณ์สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 4 รายการ : 2018-09-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-18

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์ จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-17

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-28

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และแรงดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-18

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์ จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-17

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-25

ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-25

ซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงพร้อมอุปกรณ์ขยายบอลลูน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-25

ซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบพร้อมอุปกรณ์ขยายบอลลูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-25

ซื้อแผ่นทดสอบประสิทธิภาพทางเคมีภายในสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ (STERIGAGE) จำนวน ๙๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 11,100 tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-03

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-07

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 23 รายการ (42.15.21.04 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อริบบอนสีดำ จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

จ้างพิมพ์ฟอร์มบัตรประจำตัวผู้ป่วย จำนวน ๔๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

ซื้อตลับผงหมึกของเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 71 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-13

จ้างจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน 1 งาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-12

ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-B20 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-12

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>