ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และแรงดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง : 2018-07-09

ต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ประจำปี ๒๐๑๘ จำนวน ๑๘ รายการ : 2018-07-06

ต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ประจำปี ๒๐๑๘ จำนวน ๗ รายการ : 2018-07-06

ต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ประจำปี ๒๐๑๘ จำนวน ๒๔ รายการ : 2018-07-05

เครื่องฟอกไตเทียม (Hemodialysis) จำนวน 1 เครื่อง : 2018-06-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า 12 ลีด พร้อมกันตลอด 48 ชั่วโมงแบบพกพาติดตัว จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-11

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg.และ Carvedilol 12.50 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 150 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-21

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-21

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-12

ประกวดราคาซื้อซื้อ Carvedilol 6.25 mg. tab และ Carvedilol 12.5 mg. tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-08

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg.และ Carvedilol 12.50 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-08

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า 12 ลีด พร้อมกันตลอด 48 ชั่วโมงแบบพกพาติดตัว จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-11

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg.และ Carvedilol 12.50 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก (CARTO Catheter Navistar EP Navigation Catheter) จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-10

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมปักโลโก้ของสถาบันโรคทรวงอกใส่ปฎิบัติงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-09

ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบสามโคม พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนสำหรับติดตั้งจอรับสัญญาณภาพแบบจอเดี่ยว และชุดศูนย์รวมแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-09

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศอาคาร 6 และอาคารชำนาญเพ็ญชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-09

ซื้อสติ๊กเกอร์ติดซองยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-07

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 23 รายการ (42.15.21.04 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อแก๊ส ปตท. 48 กก. จำนวน 15 ถัง และแก๊ส ปตท. 15 กก. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-11

ซื้อรถเข็นถาดสแตนเลสแบบ 2 ชั้น มือจับ 2 ข้าง ล้อยาง ขนาด (LxWxH)745x510x885 มม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-11

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมปักโลโก้ของสถาบันโรคทรวงอกใส่ปฎิบัติงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-09

ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อ (Homograft) จำนวน ๑ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-05

จ้างขออนุมัติซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ HP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>