ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


จ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) : 2019-07-12

น้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ : 2019-07-10

อาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ : 2019-07-09

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563) : 2019-07-09

จ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล : 2019-07-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดที่เคลือบด้วยเทคโนโลยี Hybrid DES Solution และมีโพลีเมอร์ ชนิดดูดซึมได้ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องพร้อมสาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่ว จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยม เคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน Semi-Compliant ขนาดตั้งแต่ ๑.๒๐ - ๔.๐๐ มม. จำนวน ๙๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-11

ประกวดราคาซื้อลวดนำเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว จำนวน 2,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจชนิด Non-Compliant จำนวน 1,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม (Atrial Septal Occluder) จำนวน 130 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดที่เคลือบด้วยเทคโนโลยี Hybrid DES Solution และมีโพลีเมอร์ ชนิดดูดซึมได้ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องพร้อมสาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่ว จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยม เคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-11

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin ๑๐๐ mg จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง (1 กล่องมี ๒๘ เม็ด) สำหรับผู้ป่วย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อOlmesartan 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ซื้อหลอดเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ ห้อง B จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : 2019-07-08

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-01

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องพักแพทย์ชั้น ๔ ตึก ๗ ๒ ห้อง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-15

ซื้อดอกไม้ จำนวน 11 กำ ชุดธูปเทียนจำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-10

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-05

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-02

ซื้อวัสดุอุปกณ์ในการซ่อมแซมเก้าอี้และช่องเก็บขยะรีไซเคิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>