ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

231 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (11/04/2019 08:45:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (11/04/2019 08:44:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่ขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 120 ลิ้น ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:22:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA filter พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:19:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ข้อต่อสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ ชนิด 2 ทาง จำนวน 1,000 อัน และชนิด 3 ทาง จำนวน 5,000 อัน ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (09/04/2019 14:12:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน 5 เครื่อง : พัสดุ (09/04/2019 10:01:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดหลอดแอลอีดีชนิดแขวนเพดานแบบสามโคม จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (05/04/2019 16:53:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (05/04/2019 10:35:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๗๐๐ ชุด : พัสดุ (04/04/2019 14:28:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (04/04/2019 14:04:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด (Intra Aortic Ballon Chatheter)จำนวน 100 ชุด : พัสดุ (04/04/2019 13:25:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (02/04/2019 16:25:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Pravastatin Sodium 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (02/04/2019 16:21:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6 ml Inj. : เภสัชกรรม (02/04/2019 16:17:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (02/04/2019 16:13:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Ipratropium bromide 21 ug/puff และ Fenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : เภสัชกรรม (29/03/2019 09:58:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดพิเศษ จำนวน 100 อัน ด้วยวิธี e-bidding : พัสดุ (28/03/2019 11:46:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ ชุด : พัสดุ (11/03/2019 11:32:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก (อาคารเลขที่ 74/1,74/2,127,129,131,133) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (01/03/2019 11:32:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:54:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:51:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:36:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:33:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:32:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:31:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (06/02/2019 09:01:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/02/2019 11:45:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง : พัสดุ (17/01/2019 15:57:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (17/01/2019 14:35:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ : พัสดุ (07/01/2019 16:09:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด