ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

288 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (11/09/2019 15:50:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/09/2019 17:06:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/09/2019 14:00:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างการส่งตรวจภายนอกสถาบันฯ (OUT LAB) ของหน่วยงานพยาธิคลินิก ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (09/09/2019 15:48:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ : พัสดุ (06/09/2019 14:14:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร ๗ และ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (02/09/2019 13:58:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 : พัสดุ (02/09/2019 11:14:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (21/08/2019 16:59:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (21/08/2019 16:57:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการ นอนหลับ (Polysomnography) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (19/08/2019 15:53:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (16/08/2019 13:50:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๓๔ เตียง : พัสดุ (16/08/2019 12:47:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องพิมพ์ Muitifunction ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 42 เครื่อง : พัสดุ (14/08/2019 13:48:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น์และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ผ่านทางผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (14/08/2019 10:57:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์จำแนกเชื้อ Mycobaterium spp MolecuTech REBA Myco-ID และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค MolecuTech REBA MTB-MDR โดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ HybRead 480 จ : พัสดุ (13/08/2019 15:49:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง (High Definition Polysomnography) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (07/08/2019 09:25:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ชุดตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตู้วัดปริมาตรความจุ ปอด (Body Box,DLCO) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (30/07/2019 15:39:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน 5 เครื่อง : พัสดุ (25/07/2019 11:18:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องทดสอบและฝึกการทรงตัว จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (24/07/2019 13:35:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1. อุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน 1,500 ชิ้น 2. สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดลื่นพิเศษ จำนวน 4,000 เส้น : พัสดุ (18/07/2019 13:59:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ (sleep lab) ชั้น ๓ อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (18/07/2019 09:52:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (03/07/2019 09:51:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๕ เตียง : พัสดุ (02/07/2019 14:40:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก RCU (Bedside monitor) จำนวน ๗ เครื่อง : พัสดุ (27/06/2019 13:07:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 120 เส้น : พัสดุ (26/06/2019 08:31:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า Truwave Disposable Pressure Transducer With Flush Device จำนวน 6,000 ชิ้น : พัสดุ (25/06/2019 11:04:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (25/06/2019 11:00:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๓๒๕CFM จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๖๐๐CFM จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (24/06/2019 16:56:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๕๒ เตียง : พัสดุ (20/06/2019 15:07:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (18/06/2019 14:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด