ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

163 รายการ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) จำนวน ๑๑,๑๐๐ tests ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : พัสดุ (08/08/2018 13:45:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (08/08/2018 13:41:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องฟอกไตเทียม (Hemodialysis) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (02/08/2018 11:41:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) จำนวน ๑๑,๑๐๐ Tests : พัสดุ (31/07/2018 18:11:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (31/07/2018 18:01:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 150 ลูก : พัสดุ (31/07/2018 15:54:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (31/07/2018 15:46:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า ๑๒ ลีด พร้อมกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบบพกพาติดตัว จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (11/07/2018 13:40:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (09/07/2018 17:32:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาา E-Biding Procaterol HCL 25 mcg. tab : เภสัชกรรม (09/07/2018 15:53:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาา E-Biding Carvedilol 6.25 mg.tab และ Carvedilol 12.5 mg. tab : เภสัชกรรม (09/07/2018 15:52:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ลิ้น : พัสดุ (29/06/2018 13:53:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IAB Catheter) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 17:09:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (18/05/2018 17:13:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (17/05/2018 10:15:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (16/05/2018 10:31:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (16/05/2018 10:29:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo) จำนวน 20 เส้น : พัสดุ (16/05/2018 10:25:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (10/05/2018 18:17:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (09/05/2018 11:56:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด จำนวน ๗๐ ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (09/05/2018 11:54:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:15:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ลูฏ : พัสดุ (02/05/2018 19:53:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (27/04/2018 16:04:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (24/04/2018 09:47:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (20/04/2018 16:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (20/04/2018 16:06:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (29/03/2018 16:45:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (29/03/2018 16:17:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:43:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด