ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

264 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 120 เส้น : พัสดุ (26/06/2019 08:31:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า Truwave Disposable Pressure Transducer With Flush Device จำนวน 6,000 ชิ้น : พัสดุ (25/06/2019 11:04:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (25/06/2019 11:00:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๓๒๕CFM จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ๖๐๐CFM จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (24/06/2019 16:56:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๕๒ เตียง : พัสดุ (20/06/2019 15:07:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (18/06/2019 14:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (18/06/2019 14:36:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) : เภสัชกรรม (07/06/2019 14:19:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 12.5 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) : เภสัชกรรม (07/06/2019 14:16:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Procaterol HCL 25 mcg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) : เภสัชกรรม (07/06/2019 14:13:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามชนิดไร้สาย (Telemetry) จำนวน ๒ ชุด : พัสดุ (05/06/2019 16:33:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion Pump) จำนวน 14 เครื่อง : พัสดุ (05/06/2019 09:35:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดผ้าปูสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (04/06/2019 16:53:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (04/06/2019 16:48:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Piperacillin sodium 4 g and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (23/05/2019 11:28:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Cycloserine 250 mg. Capsules : เภสัชกรรม (23/05/2019 11:25:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (22/05/2019 11:20:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Olmesartan 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (21/05/2019 15:16:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg : เภสัชกรรม (21/05/2019 15:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิ-เปิด (เคลือบด้วยคาร์บอนบริสุทธิ์) จำนวน 80 ชิ้น : พัสดุ (17/05/2019 16:34:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บแตะตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (08/05/2019 11:21:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดโครงทำจาก Alloy MP35N, Titanium แบบ 3 มิติ จำนวน 300 ชิ้น : พัสดุ (07/05/2019 16:10:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อเครื่องให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ (Syringe Pump) จำนวน 26 เครื่อง : พัสดุ (07/05/2019 09:47:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑๒ เตียง : พัสดุ (07/05/2019 09:38:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อเครื่องติดตามสัญญาชีพ และระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (EKG/NIBP/SpO2/IBPx2Temp) จำนวน 6 เครื่อง : พัสดุ (07/05/2019 09:37:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (01/05/2019 17:06:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ : พัสดุ (30/04/2019 11:09:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบ Network Cardiology PACS จำนวน ๖ รายการ : พัสดุ (26/04/2019 13:38:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นละอองยาแบบ Micropump Nebulizer จำนวน ๖ เครื่อง : พัสดุ (25/04/2019 11:22:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) จำนวน 6 เครื่อง : พัสดุ (25/04/2019 09:25:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด