ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

212 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:54:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (18/02/2019 16:51:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:36:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:33:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:32:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคายา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet : เภสัชกรรม (06/02/2019 16:31:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (06/02/2019 09:01:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/02/2019 11:45:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง : พัสดุ (17/01/2019 15:57:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 งาน : พัสดุ (17/01/2019 14:35:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ : พัสดุ (07/01/2019 16:09:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (07/01/2019 15:01:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (27/12/2018 14:48:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน 1,200 ชุด : พัสดุ (17/12/2018 11:13:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว : พัสดุ (14/12/2018 10:11:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ : พัสดุ (11/12/2018 09:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (04/12/2018 13:11:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (21/11/2018 09:45:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (21/11/2018 09:10:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจเคมีวิเคราะห์31รายการ ระยะเวลา9เดือน ปีงบ2562 : พัสดุ (14/11/2018 21:40:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับผงหมึก) 20 รายการ : พัสดุ (07/11/2018 10:49:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (26/10/2018 15:45:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/10/2018 01:40:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (10/10/2018 00:13:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 03:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อกล้องส่องเยื่อหุ้มปอด ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (29/09/2018 00:49:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (19/09/2018 11:03:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 : พัสดุ (18/09/2018 12:04:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด : พัสดุ (17/09/2018 12:36:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (15/09/2018 23:24:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด