ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

199 รายการ

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน 1,200 ชุด : พัสดุ (17/12/2018 11:13:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว : พัสดุ (14/12/2018 10:11:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ : พัสดุ (11/12/2018 09:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (04/12/2018 13:11:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (21/11/2018 09:45:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (21/11/2018 09:10:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจเคมีวิเคราะห์31รายการ ระยะเวลา9เดือน ปีงบ2562 : พัสดุ (14/11/2018 21:40:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับผงหมึก) 20 รายการ : พัสดุ (07/11/2018 10:49:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (26/10/2018 15:45:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (10/10/2018 01:40:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (10/10/2018 00:13:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 03:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อกล้องส่องเยื่อหุ้มปอด ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (29/09/2018 00:49:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (19/09/2018 11:03:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 : พัสดุ (18/09/2018 12:04:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด : พัสดุ (17/09/2018 12:36:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (15/09/2018 23:24:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (14/09/2018 22:07:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (10/09/2018 18:05:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ และเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว : พัสดุ (20/09/2018 11:15:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (07/09/2018 18:03:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo) จำนวน 20 เส้น : พัสดุ (07/09/2018 15:13:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง : พัสดุ (06/09/2018 14:23:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องเยื่อหุ้มปอด ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว : พัสดุ (05/09/2018 17:02:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไม่คดงอ จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (04/09/2018 14:31:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (29/08/2018 16:05:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (29/08/2018 11:51:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา ๑๒ เดือน : พัสดุ (03/09/2018 17:38:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (25/08/2018 19:23:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารายปี ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน : พัสดุ (23/08/2018 22:42:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด