ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

151 รายการ

ประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IAB Catheter) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 17:09:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (18/05/2018 17:13:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (17/05/2018 10:15:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (16/05/2018 10:31:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (16/05/2018 10:29:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo) จำนวน 20 เส้น : พัสดุ (16/05/2018 10:25:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (10/05/2018 18:17:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (09/05/2018 11:56:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด จำนวน ๗๐ ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (09/05/2018 11:54:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:15:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ลูฏ : พัสดุ (02/05/2018 19:53:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (27/04/2018 16:04:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (24/04/2018 09:47:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (20/04/2018 16:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (20/04/2018 16:06:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (29/03/2018 16:45:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (29/03/2018 16:17:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:43:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300000 คิวบิคเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) : พัสดุ (28/03/2018 12:11:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติ (Bi PAP) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (26/03/2018 10:16:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:50:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (05/03/2018 18:09:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/02/2018 15:50:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด Intra Aortic Balloon Catheter จำนวน ๑๒๐ ชุด : พัสดุ (26/02/2018 15:21:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจาก เยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๖๐ ลิ้น : พัสดุ (26/02/2018 14:40:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริการ Internet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (20/02/2018 11:21:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๔ ถุง แบบ Top and Bottom System จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง : พัสดุ (19/02/2018 11:15:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasonev 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (19/02/2018 10:59:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6ml : เภสัชกรรม (19/02/2018 10:58:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด