ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

121 รายการ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา จำนวน 36,600 test : พัสดุ (16/02/2018 13:12:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร3 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (09/02/2018 13:18:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (08/02/2018 16:57:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (07/02/2018 18:23:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (07/02/2018 18:17:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วยและค่าก๊าซขณะใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (07/02/2018 17:47:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อModule วัด End tidal CO๒ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (01/02/2018 15:07:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Bidding ยา Ezetimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/01/2018 14:32:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/01/2018 11:41:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Bidding ยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (18/01/2018 14:01:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (18/01/2018 11:12:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกร็ดเลือดบนผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน 400 ชุด : พัสดุ (17/01/2018 16:30:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:50:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 70 ลิ้น : พัสดุ (08/01/2018 18:02:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 40 ชิ้น : พัสดุ (13/12/2017 14:10:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (27/11/2017 14:44:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) : พัสดุ (24/11/2017 15:47:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อประจำปี 2561 ชุดปอดเทียม membrane : พัสดุ (24/11/2017 10:56:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อประจำปีชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (23/11/2017 16:07:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศซื้อน้ำยา cbc 47100 test ปีงบประมาณ2561 : พัสดุ (23/11/2017 11:52:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (21/11/2017 18:18:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:11:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/11/2017 12:42:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (15/11/2017 18:12:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาล 48 จุด : พัสดุ (01/11/2017 10:57:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:54:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:49:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:45:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสีใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 900 เส้น : พัสดุ (30/10/2017 14:59:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:53:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด