ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

103 รายการ

แผนการจัดซื้อประจำปีชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (23/11/2017 16:07:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศซื้อน้ำยา cbc 47100 test ปีงบประมาณ2561 : พัสดุ (23/11/2017 11:52:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (21/11/2017 18:18:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:11:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/11/2017 12:42:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (15/11/2017 18:12:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาล 48 จุด : พัสดุ (01/11/2017 10:57:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:54:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:49:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:45:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสีใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 900 เส้น : พัสดุ (30/10/2017 14:59:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:53:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:53:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 18:31:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:07:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:19:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (05/10/2017 16:02:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:45:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 14:44:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ใบเสนอราคารายละเอียดคุณลักษณะอาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (29/08/2017 17:33:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (23/08/2017 18:08:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสาายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (23/08/2017 18:03:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (23/08/2017 16:52:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 16:50:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 16:45:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื้อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (23/08/2017 15:35:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคา E-Biding ยา Trimetazidine MR 35 mg. tab : เภสัชกรรม (22/08/2017 18:05:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (22/08/2017 16:30:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอกระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 : พัสดุ (22/08/2017 16:19:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน : พัสดุ (23/08/2017 18:12:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด