ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

139 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (24/04/2018 09:47:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (20/04/2018 16:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (20/04/2018 16:06:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (29/03/2018 16:45:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (29/03/2018 16:17:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:43:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300000 คิวบิคเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) : พัสดุ (28/03/2018 12:11:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติ (Bi PAP) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (26/03/2018 10:16:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:50:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (05/03/2018 18:09:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/02/2018 15:50:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด Intra Aortic Balloon Catheter จำนวน ๑๒๐ ชุด : พัสดุ (26/02/2018 15:21:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจาก เยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๖๐ ลิ้น : พัสดุ (26/02/2018 14:40:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริการ Internet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (20/02/2018 11:21:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๔ ถุง แบบ Top and Bottom System จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง : พัสดุ (19/02/2018 11:15:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasonev 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (19/02/2018 10:59:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-bidding ยา Enoxaparin sodium 60 mg./0.6ml : เภสัชกรรม (19/02/2018 10:58:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา จำนวน 36,600 test : พัสดุ (16/02/2018 13:12:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร3 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (09/02/2018 13:18:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (08/02/2018 16:57:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (07/02/2018 18:23:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (07/02/2018 18:17:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วยและค่าก๊าซขณะใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (07/02/2018 17:47:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อModule วัด End tidal CO๒ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (01/02/2018 15:07:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Bidding ยา Ezetimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (26/01/2018 14:32:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/01/2018 11:41:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Bidding ยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (18/01/2018 14:01:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (18/01/2018 11:12:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ชุดปอดเทียม membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกร็ดเลือดบนผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน 400 ชุด : พัสดุ (17/01/2018 16:30:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด