ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

1249 รายการ

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่ใช่ยา Elastic Adhesive Bandage 10 cm x 4.5 m : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:50:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:41:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ Gammex Latex Powdered size 6.5,50PRS , Gammex Latex Powdered size 7.0,50PRS : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:35:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2560 Red Dot Adule Foam Sticky Gel 50 Pcs : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:28:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Triflo II Incentive Deep Breathing Exercise : เภสัชกรรม (21/03/2018 14:19:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา VALSARTAN 320 mg tab (Diovan) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:36:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Mannitol 20% Inj 250 ml : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:29:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Irbesatan 150 mg tab (Optima) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:22:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Digoxin PG tab 0.0625 mg (Lanoxin) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:16:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rolar cap : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:09:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Aquapak Sterile Water 340 ml : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:17:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Adenosine Inj 3 mg/ml (Adenocor) : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:06:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Ezetimibe Sandoz tab 10 mg : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:04:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Uroflow 0.4 mg tab (Tamsulosin) : เภสัชกรรม (07/03/2018 15:07:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Fixotide Nebule 0.5 mg/2 ml : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:57:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ Amlodipine Besylate tab 10 mg , Formaldehyde Solution 450 ml , Calcium Gluconate Inj 10 ml : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:37:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Doxofylline 400 mg tab (Puroxan) : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:23:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (05/03/2018 18:09:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Connecting Non Sterile Tubing 1.8M : เภสัชกรรม (28/02/2018 16:00:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา BD Connecta : เภสัชกรรม (28/02/2018 15:55:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (28/02/2018 15:38:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Solution Set For Pump : เภสัชกรรม (28/02/2018 15:13:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ : เภสัชกรรม (28/02/2018 14:49:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ : เภสัชกรรม (28/02/2018 13:22:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ : เภสัชกรรม (28/02/2018 10:05:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Truwave Disposable Pressure Transducer : เภสัชกรรม (27/02/2018 16:05:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Swivel Connector 15 MM : เภสัชกรรม (27/02/2018 15:40:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (27/02/2018 15:13:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 1623W Tegaderm 6x7 cm , 1626 Tegaderm 10x12 cm : เภสัชกรรม (27/02/2018 14:41:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ Nebulizer Mask XL W/Luer , Oxygen Mask XL Adult with Bag : เภสัชกรรม (27/02/2018 14:19:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด