ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

1133 รายการ

ประกาศราคากลาง ยา Erdosteine 300 mg (Erdos) : เภสัชกรรม (15/01/2018 11:35:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Prasugrel 10mg. tab : เภสัชกรรม (11/01/2018 16:22:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Pravastatin sodium 40 mg. tab : เภสัชกรรม (11/01/2018 15:58:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยา Seretide Accuhaler 25/250 mcg. 60 Dose : เภสัชกรรม (11/01/2018 13:09:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยา Seretide DC Evo 25/250 mcg. 120 Dose : เภสัชกรรม (11/01/2018 13:07:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 2 รายการ Vit C , Inj 500 mg /2 ml , Ethambutol tab 500 mg : เภสัชกรรม (10/01/2018 16:02:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Spiolto Respimat Inhaler Solution 2.5 mcg : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:55:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Glycopyrronium 0.05 mg (Seebri) : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:48:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Gabapentin 300 mg cap (Vultin) : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:43:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Kabiven PI 1000 KCAL 1440 ml : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:37:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Enoxaparin 80 mg Inj (Clexane) : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:32:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Inpersoltion 1.5% 1,500 ml : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:24:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Heparin Inj 5000IU/ml , 5 ml : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:18:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 4 รายการ D-5-S 500 ml , NSS 0.9% 500 ml , Sodium Chloride 0.45% 500 ml , D-5-1/5-S 500 ml : เภสัชกรรม (10/01/2018 15:11:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x - ray) ขนาด 30 kw จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/01/2018 16:45:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Sitafloxacin tab 50 mg (Gracecit) : เภสัชกรรม (08/01/2018 15:56:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Acetylcysteine 600 mg tab (Cystaline ) : เภสัชกรรม (08/01/2018 15:48:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา ยา จำนวน 2 รายการ Caduet tab 5 mg/10 mg ,Caduet tab 10 mg / 40 mg : เภสัชกรรม (08/01/2018 15:42:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Dafiro FCT 160/5 mg : เภสัชกรรม (08/01/2018 15:07:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Candesartan 16 mg tab : เภสัชกรรม (08/01/2018 14:44:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา ยา Tocarlol 25 mg tab (Carvedilol) : เภสัชกรรม (08/01/2018 14:19:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Ezetimibe Sandoz tab 10 mg : เภสัชกรรม (08/01/2018 13:11:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Flixotide Evohaler 125 mcg 120 Doses : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:55:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Ultibro HNCI 0.11/0.05 mg : เภสัชกรรม (08/01/2018 11:24:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Integrilin Inj 0.75 mg/100 ml (Eptifibatide) : เภสัชกรรม (08/01/2018 10:35:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Olmesartan Medoxomil 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 16:12:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Lercadip 20 mg (Lercanidipine) : เภสัชกรรม (05/01/2018 16:02:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Acarbose 50 mg tab (Glucocay) : เภสัชกรรม (05/01/2018 14:13:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) : เภสัชกรรม (05/01/2018 11:39:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา Linagliptin 5 mg. tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 11:34:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด