ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

1274 รายการ

ยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (17/07/2018 17:09:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (17/07/2018 17:08:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ : เภสัชกรรม (17/07/2018 11:40:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า ๑๒ ลีด พร้อมกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบบพกพาติดตัว จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (11/07/2018 13:41:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (09/07/2018 17:42:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ลิ้น : พัสดุ (29/06/2018 13:54:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 150 ลูก : พัสดุ (21/06/2018 21:47:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (21/06/2018 19:26:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (12/06/2018 16:50:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Carvedilol 6.25 mg.และ Carvedilol 12.5 mg. : เภสัชกรรม (08/06/2018 13:13:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Procater HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (07/06/2018 17:24:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:54:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคาลางยา Empagliflozin tab 10 mg. : เภสัชกรรม (01/06/2018 11:10:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (31/05/2018 18:54:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 120 dose : เภสัชกรรม (23/05/2018 14:39:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน : พัสดุ (18/05/2018 17:18:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ตารางราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (16/05/2018 10:34:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:19:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Ivabradine 7.5 mg. tab : เภสัชกรรม (25/04/2018 10:35:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรับประกันความพร้อมใช้งานแบบรวมอะไหล่ สำหรับเครื่องดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:22:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ PHILIPS รุ่น V60 จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:21:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (29/03/2018 16:46:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (29/03/2018 16:18:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:46:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300000 คิวบิคเมตร : พัสดุ (28/03/2018 12:19:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่ใช่ยา Elastic Adhesive Bandage 10 cm x 4.5 m : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:50:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:41:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ Gammex Latex Powdered size 6.5,50PRS , Gammex Latex Powdered size 7.0,50PRS : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:35:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2560 Red Dot Adule Foam Sticky Gel 50 Pcs : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:28:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Triflo II Incentive Deep Breathing Exercise : เภสัชกรรม (21/03/2018 14:19:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด