ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

1084 รายการ

ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา 9 เดือน : พัสดุ (16/11/2017 15:20:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/11/2017 12:43:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Atorvastatin 40 mg. tab : เภสัชกรรม (16/11/2017 11:14:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (15/11/2017 18:14:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sitaglitin 100 mg. tab : เภสัชกรรม (15/11/2017 15:08:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา Lixana 60 mg tab (Edoxaban) : เภสัชกรรม (10/11/2017 13:46:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาล 48 จุด : พัสดุ (01/11/2017 10:58:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ : พัสดุ (31/10/2017 17:50:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสีใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 900 เส้น : พัสดุ (30/10/2017 15:00:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา Entresto 100 mg. : เภสัชกรรม (19/10/2017 15:41:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา Spiolto Respimat Inhaler Solution 2.5 mcg. : เภสัชกรรม (19/10/2017 15:38:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน ๓๑ รายการ : พัสดุ (17/10/2017 18:55:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (11/10/2017 14:49:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 18:32:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติและส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/10/2017 16:05:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ : พัสดุ (09/10/2017 18:14:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (05/10/2017 16:02:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:46:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 14:45:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา องค์กสรเภสัชกรรม จำนวน 9 รายการ 1.Allopurinol tab 100 mg จำนวน 400 กล่อง 2.Rifampicin cap 300 mg จำนวน 600 กล่อง 3.Sildenafil tab 50 mg จำนวน 4,500 กล่อง 4.Isoniazid tab 100 mg จ : เภสัชกรรม (19/09/2017 16:03:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา องค์การเภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ Vitamin B Complex tab จำนวน 400 ขวด , Simvastatin tab 40 mg จำนวน 2,000 กล่อง, Omeprazole cap 20 mg จำนวน 10,000 กล่อง , Furosemide Inj 20 mg/2ml จำนวน : เภสัชกรรม (18/09/2017 15:57:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Syringe 10 cc : เภสัชกรรม (15/09/2017 17:02:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง เบอร์ S : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:49:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Venflon No.22 : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:48:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ตามเอกสารแนบ) : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:47:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Vacutainer Flashback Needle 21Gx1 ,และ Vacutainer Flashback Needle 22G x1 : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:45:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Cavafix No.355 : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:41:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Syringe 50 cc Catheter และ Syringe 10 cc หัว Lock : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:39:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง 4160304E Certofix Mono 420 : เภสัชกรรม (15/09/2017 15:34:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง Coplavix 75mg/75mg. tab : เภสัชกรรม (11/09/2017 15:54:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด