ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

1260 รายการ

ราคากลางยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg. 120 dose : เภสัชกรรม (23/05/2018 14:39:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน : พัสดุ (18/05/2018 17:18:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ตารางราคากลางลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (16/05/2018 10:34:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (09/05/2018 10:19:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Ivabradine 7.5 mg. tab : เภสัชกรรม (25/04/2018 10:35:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรับประกันความพร้อมใช้งานแบบรวมอะไหล่ สำหรับเครื่องดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:22:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ PHILIPS รุ่น V60 จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (10/04/2018 17:21:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (29/03/2018 16:46:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (29/03/2018 16:18:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/03/2018 15:46:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300000 คิวบิคเมตร : พัสดุ (28/03/2018 12:19:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่ใช่ยา Elastic Adhesive Bandage 10 cm x 4.5 m : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:50:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:41:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ Gammex Latex Powdered size 6.5,50PRS , Gammex Latex Powdered size 7.0,50PRS : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:35:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2560 Red Dot Adule Foam Sticky Gel 50 Pcs : เภสัชกรรม (21/03/2018 15:28:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Triflo II Incentive Deep Breathing Exercise : เภสัชกรรม (21/03/2018 14:19:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา VALSARTAN 320 mg tab (Diovan) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:36:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Mannitol 20% Inj 250 ml : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:29:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Irbesatan 150 mg tab (Optima) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:22:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Digoxin PG tab 0.0625 mg (Lanoxin) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:16:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rolar cap : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:09:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Aquapak Sterile Water 340 ml : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:17:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Adenosine Inj 3 mg/ml (Adenocor) : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:06:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Ezetimibe Sandoz tab 10 mg : เภสัชกรรม (15/03/2018 10:04:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Uroflow 0.4 mg tab (Tamsulosin) : เภสัชกรรม (07/03/2018 15:07:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Fixotide Nebule 0.5 mg/2 ml : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:57:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ Amlodipine Besylate tab 10 mg , Formaldehyde Solution 450 ml , Calcium Gluconate Inj 10 ml : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:37:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Doxofylline 400 mg tab (Puroxan) : เภสัชกรรม (07/03/2018 14:23:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (05/03/2018 18:09:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Connecting Non Sterile Tubing 1.8M : เภสัชกรรม (28/02/2018 16:00:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด