ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

411 รายการ

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (04/01/2018 16:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (29/12/2017 14:57:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 จุด : พัสดุ (23/11/2017 10:27:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2017 11:24:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน : พัสดุ (20/10/2017 17:41:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (20/10/2017 16:04:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (LOW PRESSURE SUCTION) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (20/10/2017 16:02:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:23:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:22:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (10/10/2017 14:52:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (09/10/2017 12:33:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่องMRIได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (09/10/2017 12:30:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (05/10/2017 15:57:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 5 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:52:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:33:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือด (Infusion pump) จำนวน ๒๐ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:17:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:16:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Trimetazidine MR 35 mg. tab : เภสัชกรรม (04/10/2017 13:29:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อสารทึบรังสี (NON-IONIC) จำนวน 240,000 มิลลิลิตร : พัสดุ (28/09/2017 14:58:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง(IAB Catheter) จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (26/09/2017 17:38:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (15/09/2017 16:08:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกลบิน Hb A1C จำนวน 23,300 Tests : พัสดุ (13/09/2017 10:15:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML - 3710ND : พัสดุ (06/09/2017 17:28:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิตภายนอกและตัววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(ECG+NIBP-SpO2) จำนวน 4 เครื่อง : พัสดุ (28/08/2017 14:44:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลสอบราคายาBiphasic Isophane Insulin 100 iu/ml 3 ml Inj. : เภสัชกรรม (21/08/2017 12:17:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Ezetrimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (01/08/2017 12:57:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง : พัสดุ (25/07/2017 12:47:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรรี่ จำนวน 4 ชุด : พัสดุ (25/07/2017 10:28:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดปอดแบบ MIS (Minimaly Invasive Surgery) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (25/07/2017 10:22:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาเครื่องถ่างขยายช่องท้อง จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (24/07/2017 10:17:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด