ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

443 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 70 ชิ้น : พัสดุ (17/07/2018 19:01:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน ๗๕ ลูก : พัสดุ (16/07/2018 19:40:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:39:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบสามโคม พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนสำหรับติดตั้งจอรับสัญญาณภาพแบบจอเดี่ยว และชุดศูนย์รวมแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (09/07/2018 15:59:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : พัสดุ (25/06/2018 11:47:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน ๒๐๐ อัน : พัสดุ (21/06/2018 18:48:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสายสวนเพื่อการซ่อมลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว MitraClip Percutaneous Mitral Valve Repair จำนวน ๒ ชิ้น : พัสดุ (12/06/2018 15:58:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (05/06/2018 11:51:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุดลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน ๓๐ ลูก : พัสดุ (04/06/2018 17:29:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น : พัสดุ (04/06/2018 17:28:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (04/06/2018 17:27:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : พัสดุ (01/06/2018 11:52:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธรคัดเลือก : พัสดุ (24/05/2018 18:36:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (10/05/2018 11:48:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 20:43:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (03/05/2018 18:40:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจาก เยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๖๐ ลิ้น : พัสดุ (03/05/2018 00:41:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด Intra Aortic Balloon Catheter จำนวน ๑๒๐ ชุด : พัสดุ (26/04/2018 20:02:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติ (Bi PAP) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (26/04/2018 20:00:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (04/04/2018 10:27:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml : เภสัชกรรม (03/04/2018 10:32:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชภัฑ์ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (02/04/2018 11:15:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริการ Internet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (27/03/2018 17:30:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (21/03/2018 16:32:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผลการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:32:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ Module วัด End tidal CO๒ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:31:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วยและค่าก๊าซขณะใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:29:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (23/02/2018 15:32:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ TRANSRADIAL INTRODUCER SHEATH ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:31:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotablator Advancer) จำนวน ๑๖๙ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:30:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด