ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

466 รายการ

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง : พัสดุ (12/10/2018 19:23:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (09/10/2018 18:16:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ และเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (29/09/2018 00:48:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:47:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:50:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:43:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำหัตถการการรักษา lung reduction จำนวน 4 รายการ : พัสดุ (29/09/2018 00:42:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:41:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไม่คดงอ จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (29/09/2018 00:40:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ : พัสดุ (29/09/2018 00:28:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ : พัสดุ (24/09/2018 12:55:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (20/09/2018 21:56:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๖๐๐ ชุด : พัสดุ (20/09/2018 21:50:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร 7 และ อาคาร8 : พัสดุ (20/09/2018 10:10:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (07/09/2018 12:13:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : เภสัชกรรม (03/09/2018 16:10:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

โต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัว และเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว : พัสดุ (28/09/2018 22:21:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Carvedilol จำนวน 2 รายการ : เภสัชกรรม (29/08/2018 12:43:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิดmembrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (29/08/2018 11:34:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องฟอกไตเทียม (Hemodialysis) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (27/08/2018 15:19:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคลิพหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (22/08/2018 00:19:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น : พัสดุ (15/08/2018 11:02:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า ๑๒ ลีด พร้อมกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบบพกพาติดตัว จำนวน ๑๓ เครื่อง : พัสดุ (10/08/2018 17:29:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 70 ชิ้น : พัสดุ (17/07/2018 19:01:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน ๗๕ ลูก : พัสดุ (16/07/2018 19:40:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (16/07/2018 19:39:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบสามโคม พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนสำหรับติดตั้งจอรับสัญญาณภาพแบบจอเดี่ยว และชุดศูนย์รวมแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (09/07/2018 15:59:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : พัสดุ (25/06/2018 11:47:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน ๒๐๐ อัน : พัสดุ (21/06/2018 18:48:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสายสวนเพื่อการซ่อมลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว MitraClip Percutaneous Mitral Valve Repair จำนวน ๒ ชิ้น : พัสดุ (12/06/2018 15:58:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด