ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

420 รายการ

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (21/03/2018 16:32:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผลการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:32:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ Module วัด End tidal CO๒ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:31:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วยและค่าก๊าซขณะใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:29:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (23/02/2018 15:32:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ TRANSRADIAL INTRODUCER SHEATH ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:31:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotablator Advancer) จำนวน ๑๖๙ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:30:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และอาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (25/01/2018 15:50:02)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม mambrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (23/01/2018 14:30:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (04/01/2018 16:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (29/12/2017 14:57:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 จุด : พัสดุ (23/11/2017 10:27:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2017 11:24:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน : พัสดุ (20/10/2017 17:41:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (20/10/2017 16:04:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (LOW PRESSURE SUCTION) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (20/10/2017 16:02:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:23:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:22:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (10/10/2017 14:52:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (09/10/2017 12:33:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่องMRIได้ จำนวน 40 ชุด : พัสดุ (09/10/2017 12:30:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (05/10/2017 15:57:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 5 เครื่อง : พัสดุ (05/10/2017 15:52:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:33:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือด (Infusion pump) จำนวน ๒๐ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:17:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (04/10/2017 14:16:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Trimetazidine MR 35 mg. tab : เภสัชกรรม (04/10/2017 13:29:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อสารทึบรังสี (NON-IONIC) จำนวน 240,000 มิลลิลิตร : พัสดุ (28/09/2017 14:58:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง(IAB Catheter) จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (26/09/2017 17:38:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (15/09/2017 16:08:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด