ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

431 รายการ

ประกาศผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธรคัดเลือก : พัสดุ (24/05/2018 18:36:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (10/05/2018 11:48:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 20:43:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (03/05/2018 18:40:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจาก เยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๖๐ ลิ้น : พัสดุ (03/05/2018 00:41:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด Intra Aortic Balloon Catheter จำนวน ๑๒๐ ชุด : พัสดุ (26/04/2018 20:02:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติ (Bi PAP) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (26/04/2018 20:00:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (04/04/2018 10:27:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml : เภสัชกรรม (03/04/2018 10:32:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชภัฑ์ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (02/04/2018 11:15:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริการ Internet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (27/03/2018 17:30:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน ๑ ชุด : พัสดุ (21/03/2018 16:32:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผลการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๓ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:32:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ Module วัด End tidal CO๒ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:31:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสผลเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และส่วนแสดงข้อมูลผู้ป่วยและค่าก๊าซขณะใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (21/03/2018 16:29:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (23/02/2018 15:32:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ TRANSRADIAL INTRODUCER SHEATH ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:31:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotablator Advancer) จำนวน ๑๖๙ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:30:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และอาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (25/01/2018 15:50:02)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม mambrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (23/01/2018 14:30:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, และ Anti HBs จำนวน ๓ รายการ : พัสดุ (04/01/2018 16:38:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MITRAL VALVE จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (29/12/2017 14:57:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสัญญาณเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 จุด : พัสดุ (23/11/2017 10:27:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2017 11:24:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน : พัสดุ (20/10/2017 17:41:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (20/10/2017 16:04:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (LOW PRESSURE SUCTION) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (20/10/2017 16:02:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:23:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ (17/10/2017 14:22:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (10/10/2017 14:52:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด