ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

491 รายการ

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณ์ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (10/04/2019 16:30:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (02/04/2019 16:24:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ ยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. tabblet : เภสัชกรรม (02/04/2019 14:51:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ ยา Trimetazidine MRmg. tablet : เภสัชกรรม (02/04/2019 14:49:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อลิ้นหัวใจสายสวนเอออร์ติค TAVI จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก : พัสดุ (28/03/2019 16:07:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ยาCefoperazone 1 g and Sulbactam 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (26/03/2019 14:26:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (26/03/2019 14:12:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ยา Carvedilol 25 mg. tablet : เภสัชกรรม (26/03/2019 13:56:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้และสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (25/03/2019 14:05:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประชุดฝึกการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด : พัสดุ (11/02/2019 16:14:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง : พัสดุ (05/02/2019 11:42:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา : พัสดุ (05/02/2019 11:43:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ : พัสดุ (22/01/2019 10:19:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ : พัสดุ (22/01/2019 10:03:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ : พัสดุ (22/01/2019 09:44:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว : พัสดุ (14/01/2019 13:46:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (07/01/2019 11:24:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับ เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ (MALDI Biotyper Microflex LT) ยี่ห้อ BRUKER เลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001-20 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (13/11/2018 22:57:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (09/11/2018 16:27:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้พร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : พัสดุ (08/11/2018 11:54:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (08/11/2018 11:53:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (01/11/2018 15:02:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจ้างรักษาความปลอดภัยสถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2562 : พัสดุ (26/10/2018 12:10:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR,SpO2)จำนวน 15 เครื่อง : พัสดุ (25/10/2018 11:37:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) : พัสดุ (24/10/2018 20:21:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง : พัสดุ (12/10/2018 19:23:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) จำนวน 1 งาน : พัสดุ (09/10/2018 18:16:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ และเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว : พัสดุ (29/09/2018 00:48:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:47:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (29/09/2018 00:50:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด