ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

64 รายการ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (30/04/2018 15:45:59)

ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/04/2018 12:27:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาอาหารสด อาหารแห้ง : พัสดุ (18/08/2016 14:08:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (13/11/2015 09:05:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (06/11/2015 15:55:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ : พัสดุ (08/10/2015 13:16:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่งานจุลชีววิทยา : พัสดุ (17/07/2015 14:01:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : พัสดุ (16/03/2015 14:47:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด Membrane ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (08/01/2015 10:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ : พัสดุ (17/10/2014 10:57:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยความถี่ใกล้เคียงคลื่นแสงอินฟาเรด : พัสดุ (22/09/2014 10:32:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (11/09/2014 14:15:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน : พัสดุ (08/09/2014 10:30:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดและหัวใจ โดยการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด ขณะออกกำลังกายพร้อม Software วิเคราะห์ข้อมูล : พัสดุ (03/09/2014 10:49:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 8 : พัสดุ (02/09/2014 17:14:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรักษาหัวใจเต้นผิดปกติโดยการสร้างภาพสรีรวิทยาหัวใจชนิด 3 มิติ : พัสดุ (01/09/2014 16:19:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (27/08/2014 16:15:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (27/08/2014 16:11:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง : พัสดุ (26/08/2014 16:25:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล : พัสดุ (18/08/2014 11:10:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ 7/6,7/7,7/8,7/9 : พัสดุ (04/08/2014 15:34:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ : พัสดุ (30/07/2014 12:07:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ : พัสดุ (29/07/2014 15:13:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อฟลูโอโลสโคป : พัสดุ (23/07/2014 15:05:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือชุดถ่ายทอดภาพช่วยผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (13/06/2014 09:27:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด