ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


202 รายการ

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

ทุกครั้งที่มาสถาบันโรคทรวงอก กรุณานำบัตรประชาชนมา และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สถาบันโรคทรวงอก ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ เริ่มใช้ 13 เมษายน 2561

ทุกครั้งที่มาสถาบันโรคทรวงอก กรุณานำบัตรประชาชนมา และร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้ "ถุงผ้า"

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม 2560

วัณโรคและวัณโรคดื้อยา

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ สรอ.ร่วมใจ Exercise บ่ายสามโมง Season 2

ประมวลภาพ ประจำเดือนกันยายน 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ กันยายน ๒๕๖๐

ประมวลภาพ ประจำเดือนกันยายน2560