ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


183 รายการ

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมงานวันพยาบาลสากล วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าวและพิธีเปิด โครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ สรอ. ประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 1-30 เมษายน 2558 สรอ.ร่วมใจซ้อมแผนอัคคีภัยทุกหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมทำบุญประจำเดือน วันที่ 26 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม โครงการจัดการความรู้ของสถาบันโรคทรวงอก เรื่องการอดบุหรี่ในบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1-2 วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีฉลองศาลพ่อปู่ ครั้งที่ 40 วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม World Sleep Day 2015

พิธีเปิด FUTSAL LEAGUE : FA CUP 2015 ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมโครงการ"วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (Save Thais from Heart Diseases) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี วันที่ 29,30 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรมงาน PMAC 2015 เมื่อวีนที่ 28 มกราคม 2558

กีฬาสีกรมการแพทย์ วันที่ 9 มกราคม 2558

มหกรรมการแสดงผลงาน รอบ 3 เดือน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม สวรรค์บ้านนา กีฬาย้อนยุค (Sport Night) วันที่ 24 ธันวาคม 2557