ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


195 รายการ

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 28 เมษายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงาน Big cleaningday 2016 วันที่ 1 เมษายน 2559 และ พิธีเปิดงานซ้อมอัคคีภัย วันที่ 4 เมษายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันนอนหลับโลก World sleep day 2016 วันที่ 18 มีนาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงานฉลองศาลพ่อปู่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 41 วันที่ 17 มีนาคม 2559

ภาพกิจกรรมพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ(ทองคำ)ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2559

การประชุมประจำปี กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงาน Sport Day & Sport Night วันที่ 14-15 มกราคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 ธันวาคม 2558

งานแถลงข่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันโรคทรวงอกกับ Department of Cardiovascular Surgery Yan’an Hospital of Kunming City, Kunming Medical University วันที่ 22 กันยายน 2558

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมงานวันพยาบาลสากล วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าวและพิธีเปิด โครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ สรอ. ประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 1-30 เมษายน 2558 สรอ.ร่วมใจซ้อมแผนอัคคีภัยทุกหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2558