ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


169 รายการ

ภาพกิจกรรมโครงการ"วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (Save Thais from Heart Diseases) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี วันที่ 29,30 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรมงาน PMAC 2015 เมื่อวีนที่ 28 มกราคม 2558

กีฬาสีกรมการแพทย์ วันที่ 9 มกราคม 2558

มหกรรมการแสดงผลงาน รอบ 3 เดือน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม สวรรค์บ้านนา กีฬาย้อนยุค (Sport Night) วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม สวรรค์บ้านนา กีฬาย้อนยุค (Sport Day) วันที่ 23 ธันวาคม 2557

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

พิธีตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ทำบุญประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันโรคทรวงอก 20 พ.ย 57

Big Cleaning Day วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ (ปธพ.2) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

มอบรางวัล โครงการ 30คน พัฒนาภาวะผู้นำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดไขมัน ฉันทำได้

ทำบุญประจำเดือน ตุลาคม 2557

วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

งาน คนดี ทำดี แทนคุณแผ่นดิน วันที่ 6 ตุลาคม 2557

พิธีเปิดสนามฟุตบอล สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ วันที่ 25 กันยายน 2557

ความดีที่สร้างไว้ ติดตึงใจชั่วนิรันดร์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2557

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล จาก สรพ. วันที่ 11-12 ก.ย 2557