ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


209 รายการ

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ประกาศผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กระทรวง DE เตือนภัย

Palliative care The last path we walk,the last lesson we learn

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนเมษายน 2560

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนเมษายน 2560

สนามกีฬาแบดมินตัน สถาบันโรคทรวงอก

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนเมษายน 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ เม.ย. ๒๕๖๐

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมีนาคม 2560

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมีนาคม 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ มี.ค. ๒๕๖๐

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ก.พ. ๒๕๖๐

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ม.ค. ๒๕๖๐

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมกราคม 2560

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

มอบของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร