ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


169 รายการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงาน Sport Day & Sport Night วันที่ 14-15 มกราคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 ธันวาคม 2558

งานแถลงข่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันโรคทรวงอกกับ Department of Cardiovascular Surgery Yan’an Hospital of Kunming City, Kunming Medical University วันที่ 22 กันยายน 2558

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมงานวันพยาบาลสากล วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าวและพิธีเปิด โครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ สรอ. ประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 1-30 เมษายน 2558 สรอ.ร่วมใจซ้อมแผนอัคคีภัยทุกหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมทำบุญประจำเดือน วันที่ 26 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม โครงการจัดการความรู้ของสถาบันโรคทรวงอก เรื่องการอดบุหรี่ในบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1-2 วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีฉลองศาลพ่อปู่ ครั้งที่ 40 วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม World Sleep Day 2015

พิธีเปิด FUTSAL LEAGUE : FA CUP 2015 ครั้งที่ 2