ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


195 รายการ

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ม.ค. ๒๕๖๐

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมกราคม 2560

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

มอบของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

โครงการเชิงปฏิบัติการ "สรอ. ร่วมใจ Exercise บ่ายสามโมง"

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

งานส่งเสริมสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนธันวาคม 2559

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศล

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนตุลาคม 2559

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนตุลาคม 2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมิถุนายน 2559

โครงการสัมมนาการบริหารพัสดุและโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรมบริการ ประจำปี 2559