ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 11/09/2019 15:50:49