ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

จ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563): พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 09/07/2019 17:18:21