ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับ เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ (MALDI Biotyper Microflex LT) ยี่ห้อ BRUKER เลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001-20 จำนวน 1 งาน : พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 13/11/2018 22:57:07