ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): พัสดุ

ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 7,142,250.00 บาท 

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 31/05/2018 18:48:37