ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ::

1.โครงการสัมนาการบริหารงานพัสดุ เรื่อง "ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ"
2.การแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ