ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ::

1. โครงการวิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)
2. อนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก