ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ::

1.วันถุงลมโป่งพองและวันงดสูบบุหรี่โลก
2.รู้เท่าทันวัณโรค