ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

ส่องการพัฒนาเซลล์มะเร็งด้วยอุปกรณ์จิ๋ว:

ในอนาคตอีกไม่นานผู้ป่วยอาจล่วงรู้อาการเจ็บป่วยของตนเองได้อย่างง่ายดาย หลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิส โลซาน ในสวิตเซอร์แลนด์ เผยว่า กำลังคิดค้นสารละลายที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ตัวจิ๋ว นับล้านชิ้นที่จะปลอมตัวเป็นเหมือนแบคทีเรียเข้าไปสอดส่องดูการพัฒนาของเซลล์ที่เป็นโรคในร่างกายและในเวลาจริง

วิธีการก็คือให้ผู้ป่วยดื่มน้ำที่มีตัวเซ็นเซอร์หรือตัวรับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเหล่านี้เข้าไป โดยเซ็นเซอร์ของกล้องจุลทรรศน์จะมีรูปร่างเป็นลูกบาศก์ มีขั้วไฟฟ้าประกอบกัน 3 ชิ้นบนพื้นผิว เมื่อติดเครื่องทำงานแล้วก็จะเดินทางไปยังเนื้อเยื่อที่เป็นโรค เจ้าเซ็นเซอร์ก็จะทำหน้าที่เสมือนสายลับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญของเซลล์มะเร็งหรือ ความเข้มข้นของยาที่ได้รับ โดยอิเล็กโทรดบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์จะสามารถระบุโมเลกุลของโปรตีน หรือโมเลกุลยาที่ถูกต้องได้ เพราะโมเลกุลแต่ละชนิดจะเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างกัน จากนั้นจะส่งข้อมูลการวินิจฉัยอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติ

นักวิทยาศาสตร์เผยว่า เทคโลโยยีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตแบบนาโนของแผงวงจรรวม และหวังว่าจะปฏิวัติวิธีการวินิจฉัยโรคทำให้แพทย์เข้าใจถึงโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น โรคมะเร็งเพราะการรักษาในทุกวันนี้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมักจะให้ยาและรอดูว่าเซลล์มะเร็งจะหายไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามทีมยังไม่อาจสรุปได้ว่าอุปกรณ์นี้จะส่งผลข้างเคียงหรือไม่ และจะกำจัดออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างไร ที่สำคัญคือประสบความสำเร็จสร้างเซ็นเซอร์จิ๋วนี้ได้ดังหวังหรือไม่ก็ต้องรอดูกัน

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 04/07/2018 10:04:15

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561)