ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

น้ำหนักขึ้นอาจเพิ่มแนวโน้มให้ผู้ป่วยอยู่รอด:

เมื่อเร็วๆนี้มีผลวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรปในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนเผยถึงผลการศึกษาผู้ป่วยในเดนมาร์กมากกว่า 18,000 คนในช่วงปี พ.ศ.2554-2558 พบว่าผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินพิกัดและเป็นโรคอ้วนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล มีแนวโน้มที่จะรอดพ้นจากการติดเชื้อมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 2 เท่า นั่นหมายความว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

ก่อนหน้านักวิจัยคาดการณ์ว่า 1ใน4ของประชากรทั่วโลกจะเป็นโรคอ้วนในปี พ.ศ.2588 พร้อมกับเตือนถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เพราะโรคอ้วนมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด แต่ยกเว้นปรากฎการณ์สวนกลับที่เรียกว่าโอเบสซิที พาราดอกซ์ ซึ่งหมายถึงว่าคนที่มีน้ำหนักเกินหรือถึงขั้นอ้วน อาจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าคนไม่อ้วน นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยอื่นๆ เสนอกับที่ประชุมว่าคนอ้วนและคนน้ำหนักเกินที่เข้ารับการรักษาโรคปอดบวมในโรงพยาบาล มีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ป่วยที่มีน้ำหนักปกติประมาณ 20-30% จากการบันทึกสถิติผู้ป่วยโรคปอดบวม 1,700,000 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลว่า 1,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาช่วงปี พ.ศ.2556-2557

ทั้งนี้ ดัชนีมวลกาย คนเราในเกณฑ์ปกติคือ 18.5-24.9 ถ้าหากเกิน 25 ขึ้นไป นับว่ามีน้ำหนักเกินแล้ว และถ้ามากกว่า 30 ถือว่าเป็นคนอ้วน อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคอะไรเลย และรักษาดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือสิ่งดีเลิศที่สุด

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 07/06/2018 09:59:11

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2561)