ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

รายการวิทยุห้องสนทนา ม.ก. เวลา 13.10 - 13.25 น. ประจำเดือนมิถุนายน 2561:

ห้องสนทนา ม.ก. เวลา 13.10 - 13.25 น. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th ประจำเดือนมิถุนายน 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 01/06/2018 15:59:42