ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


1498 รายการ

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศงานตรวจสภาพปอดและหลอดลม ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-09

ซื้อขออนุมัติซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeter 25 mcg. and Fluticasone 250 mcg/Dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-09

ซื้อขออนุมัติซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxofyllin 400 mg. tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-09

ขออนุมัติซื้อยา Alogliptin benzoate 25 mg. Tablet : 2019-12-06

ซื้อขออนุมัติซื้อเวชภัณฑ์ยา Indacaterol maleate/Glycopyrronium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-06

จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม4767 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

ซื้ออุปกรณ์ดูดแยกน้ำและสารละลายส่วนเกินจากเลือด (Dialyzer Sureflux - ๑๕๐E) จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

ซื้อชุดสารเคมีสำหรับย้อมสีเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

ซื้อสบู่เหลวล้างมือชนิดใช้กับเครื่องกดสบู่ จำนวน 420 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-04

จ้างซ่อม ThermalPrinter จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-03

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-03

ซื้อHistology Pen Black จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-03

ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงเสียงและภาพห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29

ซื้อกระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-29


1498 รายการ