ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


263 รายการ

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง จำนวน 140 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-15

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อคุณภาพการบริการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-14

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมปักโลโก้ของสถาบันโรคทรวงอกใส่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-10

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า 12 ลีด พร้อมกันตลอด 48 ชั่วโมงแบบพกพาติดตัว จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-10

จ้างเปลี่ยนถังลมรักษาแรงดันน้ำสำหรับเติมน้ำในระบบ Cooling Tower ชั้นดาดฟ้า จำนวน1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-10

ซื้อขออนุมัติซื้ออะไหล่เครื่อง LIGHT SOURCE ยี่ห้อ SUNOPTIC จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-09

จ้างขออนมุติจ้างซ่อมเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ VIA Care จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-09

จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องย้อมสี งานจุลชีววิทยา ชั้น ๔ อาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-09

จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-09

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-08

ซื้อรายงานขออนุมัติซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-08

จ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้อสเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อพื้นผิวพร้อมใช้ จำนวน ๒๐ ขวด และกระดาษชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๖๐ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือด (QuickCross Support Catheters) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ IN PACT FALCON DRUG ELUTING BALLOON จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้ออุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

จ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร ผ้าดิบ ขนาด 13.5 x 12.5 นิ้ว จำนวน 600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้อพรมห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-07

ซื้อPerclot Hemostatic Powder ๓ g. จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-06

ซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน Genoss Inflator with Y-Connector set จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-03


263 รายการ