ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


122 รายการ

ซื้อผงหมึกพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-19

ซื้อชุดRapid test ตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-19

ซื้อขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนเครื่อง IABP จำนวน ๖ ก้่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-19

จ้างเหมารถตู้+รถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 วัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-18

จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่และ 1 หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-18

ซื้อผงหมึกSamsung MLT-D๒๐๓E จำนวน ๑๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-14

ซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas/Electrolyte จำนวน ๕ set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-14

จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 2 อาคารจอดรถ อาคาร 9 และอาคาร 7 จำนวน 10 ชุด เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-2,3,4,5,6,7,8 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-14

จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

อะไหล่เครื่องมือ HOLTER รพอ.0120/120/1 Compact flash for Mortara H+12 : 2018-06-13

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารตัวที่ 1 และตัวที่ 2 อาคาร 6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

ซื้ออะไหล่เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

ซื้อขอซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

จ้างอนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นซ์ ยี่ห้อ Caonon iPF ๘๔๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ (ฉุกเฉิน) ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-13

ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-13

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-11

จ้างซ่อมแซมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-11

ซื้อDisposable grounding pads bipolar (REM control) tab connection จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-11

ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องพร้อมสาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-11


122 รายการ