ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


2269 รายการ

จ้างการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่าง AI Chest 4All และระบบ PACS ของสถาบันโรคทรวงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

ซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนทนแรงดันสูงเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจพร้อมอุปกรณ์ขยายบอลลูน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดแสง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๒/๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สยี่ห้อ 3M รุ่น 5XL แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-24

จ้างตรวจสอบดูแลตู้คอนโทรลและเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-24

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ TUTTNAUER แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-22

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (C-Arm) Fluoroscopy รุ่น Ziehm 8000 ยี่ห้อ Ziehm Imaging แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-22

จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำงานโภชนบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-22

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-22

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-22

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-21

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-21

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารผู้ป่วย ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-21

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ Med lung reduction จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ชนิดบรรจุท่อ) จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-16

ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-15

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-15

จ้างทำคู่มือการให้ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-14


2269 รายการ