ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


1606 รายการ

ซื้อซื้อยาองค์การเภสัชกรรม Metformin Hydrochloride tab 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-22

ซื้อป้อมยาม จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-22

ประกวดราคาซื้อชุดสำหรับป้องกันรังสี จำนวน ๒๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-22

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า PRECOR 932i จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-21

ซื้อซื้อยา องค์การเภสัชกรรม Omeprazole cap 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-21

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ซื้อเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมที่นอนยางพาราอัด 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อลวดสำหรับมัดกระดูกหน้าอก Genicon Stainless Steel Wire, 20 G, 032?จำนวน 50 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดไฮทอร์ค PTCA Guide Wire All Sizes จำนวน 200 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมสีขาว สำหรับห่อชุดหัตถการทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อกระดาษเช็ดฆ่าเชื้อแบบพร้อมใช้ ขนาด 200 แผ่น จำนวน 50 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อSTEAM RAPID BIOLOGICAL INDICATOR จำนวน 4 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อกล้องถ่ายภาพภาพนิ่งดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลทางการศึกษา Clinical Key - Full Flex ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นง7797 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

ซื้อแผ่นตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด (G๓+cartridge) จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นง๗๗๙๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15

ซื้อซองซิปพลาสติก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-15


1606 รายการ