ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


2107 รายการ

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-07-01

จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ GETINGE หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001-1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-30

ซื้อกระบอกสูบน้ำพลาสติก (disposable Irrigatior Syring) จำนวน 560 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-30

จ้างตัดผ้าเพื่อใช้ทำหัตถการในห่้องสวนหัวใจ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

ซื้อระบบ SSL Certificate (Secure Sockets Layer Certificate) จำนวน ๑ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-29

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-29

จ้างจ้างซ่อมพื้นลานจอดรถบริเวณวิทยาลัยพยาบาล(เดิม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Capilia TB-NEO จำนวน 15 Packs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

ซื้อสายพาน Cooling Tower ชั้นดาดฟ้า อาคาร 7 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-29

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-26

จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยพยาบาล อาคารสูงเพื่อจัดทำ Cohort Ward และห้องแยกโรคเดี่ยวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-26

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-26

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสีใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-26

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้นใต้ดิน อาคาร 8 หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-25

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-25

จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-25

ซื้อSteam rapid biological indicator จำนวน 16 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-25

จ้างตัดผ้าปูที่นอนรัดมุมบนสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-25


2107 รายการ