ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


423 รายการ

จ้างส่งแลปตรวจวิเคราะห์ภายนอกสถาบันฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างจัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN) หน่วยงานจัดเก็บรายได้ อาคาร ๘ ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบรายงานตามตัวชี้วัด (Thai ACS registry - Service plan portal) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

ซื้อขออนุมัติซื้อน้ำตาลทรายขาวสำหรับเตรียมยา จำนวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบรายงาน Thai ACS registry - Service plan portal จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อสารทึบรังสี (Optiray) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนชยายหลอดเลือดหัวใจ Scoreflex NC Coronary Dilatation Catheter ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน 150 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อสติกเกอร์ชนิดฝ้า หน้ากว้าง ๑.๒๗ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อพัดลมสไลด์ 16 นิ้ว Hatari จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อน้ำยาสำหรับวัดค่าฮีโมโกลบินและค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการสวนหัวใจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้ออุปกรณ์เข็มแทงเส้นเลือด สำหรับทำหัตถการสวนหัวใจ (One Wall Style Needle No Wing ๑๘ G. Length ๗ cm.) จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

ซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า (TRUWAVE DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER WITH FLUSH DEVICE) จำนวน ๗๖๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-18

จ้างทำเอกสารใบคล้องเลือด (FM-BBU-03-01) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-17

ซื้อกระดาษ Sale Slip สำหรับเครื่อง EDC จำนวน 5,400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-17

ซื้อกระจกเงาพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.90X2.835 เมตร จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-17

จ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ PHILIPS medical systems รุ่น V60 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 17 เครื่อง ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-09

จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่และ 1 หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-09


423 รายการ