ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


977 รายการ

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-27

ซื้อรถเข็นที่ใช้เฉพาะห้องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Wheelchair) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-24

ซื้อจักรยานสำหรับออกกำลังส่วนบนของร่างกาย Upper body Cycle จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-23

ซื้อยา Clopidogrel tab 75 mg ( Apolets ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-23

ซื้อชุดน้ำยาตรวจสำหรับจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium species ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-22

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาบำรุงรักษาระบบ PACS (X-Ray) Picture ArChiving and Communication System แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-21

ซื้อหมุดลอยสแตนเลส จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-21

ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อที่ทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชนิดบรรจุแบบแห้ง (INSPIRIS RESILIA aortic valve ๒๓ MM) จำนวน ๑ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-17

ซื้อท้อปกระจกปูโต๊ะสีชา จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-17

จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนิด Printer ยี่ห้อ HP Laser Jet P2035 เลขครุภัณฑ์ 7440-010-0001-25 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-17

ซื้อซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-16

ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-16

ซื้อซื้อยา Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg 60 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-14

ซื้อซื้อยา1 Fluticasone furoate 27.5 mcg/120Dose 2 Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-14

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-14

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ซื้อไส้กรองน้ำประปา จำนวน ๓ ชุดและหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-13

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-13


977 รายการ