ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


684 รายการ

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถุงผ้าคูนิล่อนใส่รถเข็นผ้า จำนวน ๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-15

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-15

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-14

ซื้อที่แขวน Head light จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-14

ซื้อซื้อยา 1 Amlodipine 5 mg.+Valsartan 160 mg. 2 Entresto 100 mg. Tablet 3 Indacaterol maleate/Glycopyrronium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-11

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ สรอ.7430-001-0001-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-10

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คันและรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-10

ซื้อผงหมึก Samsung MLT-D205E จำนวน 18 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-08

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-07

ซื้อเจลอัลตราซาวน์ ชนิดบรรจุถัง ๕ กิโลกรัม (TRANSONIC GEL 5 KG.) จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-04

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดควบคุมสองทิศทาง (Safire Ablation catheter) จำนวน ๒๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Prasugrel 10 mg Tablet. , Edoxaban 60 mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อซื้อยา 1 Rivaroxaban 15 mg. tab,2 Rivaroxaban 20 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อซื้อยา 1 Alogliptin benzoate 250mg Tablet, 2 Azilsartan medoxomil 40 mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อชุดอุปกรณ์แทงท่อผ่านผิวหนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อขวดบรรจุยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-02

ซื้ออ่างแช่พาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-02

ซื้อหมึกสำหรับเครื่อง Printer Canon iPF 8410 และหมึกสำหรับ Printer Canon C3320 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-02


684 รายการ