ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุดข้อมูลทั่วไป
1. เพศ    
     
  หญิง    
2. อายุ    
  ต่ำกว่า 15 ปี 16 - 30 ปี
  31 - 45 ปี 46 - 60 ปี
  60 ปี ขึ้นไป    
3. สถานภาพ    
  ประชาชนทั่วไป
  เจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก
  เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สถาบันโรคทรวงอก
หัวข้อ มาก ปานกลาง น้อย  
ความสะดวกในการใช้งาน  
ข้อมูลและเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อท่าน  
ใช้งานได้ง่าย  
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย  
ความถูกต้องของข้อมูล  
รูปแบบและความสวยงามในการออกแบบ