ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2566
ข้าพระพุทธเจ้า*    
ตำแหน่ง (ถ้ามี)     
หน่วยงาน (ถ้ามี)