692 รายการ

ประกวดราคา E-Biding ยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (26/09/2023 05:42:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (19/09/2023 09:36:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) : พัสดุ (15/09/2023 05:04:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคา E-Biding ยา Olmsartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/09/2023 08:25:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (01/09/2023 08:47:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (31/08/2023 12:04:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง แบบ Top and Bottom System จำนวน 5,000 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (31/08/2023 12:04:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (31/08/2023 08:58:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (29/08/2023 06:25:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ : พัสดุ (24/08/2023 12:24:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ที่เคลือบด้วยสารคาร์บอนบริสุทธิ์ จำนวน 30 อัน : พัสดุ (24/08/2023 09:06:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 2/2 : พัสดุ (23/08/2023 10:54:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 1/2 : พัสดุ (23/08/2023 10:53:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน ๑ คัน : พัสดุ (21/08/2023 09:22:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชิ้นเดียว ชนิดโครงไม่ได้ทำจากโลหะ จำนวน 15 อัน (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (18/08/2023 10:04:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ ครั้งที่ 2 : พัสดุ (17/08/2023 11:40:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ : พัสดุ (16/08/2023 12:54:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด : พัสดุ (16/08/2023 12:53:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาด 30 kw จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (16/08/2023 05:25:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Hard disk ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI จำนวน ๑ ระบบ : พัสดุ (15/08/2023 11:48:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 2/2 : พัสดุ (12/08/2023 06:00:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 1/2 : พัสดุ (12/08/2023 05:59:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)2/2 : พัสดุ (11/08/2023 12:15:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)1/2 : พัสดุ (18/08/2023 06:47:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อ ตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ2/2 : พัสดุ (11/08/2023 12:11:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (11/08/2023 12:04:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ : พัสดุ (10/08/2023 13:52:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (10/08/2023 10:15:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (MRI) จำนวน 1 งาน 2/2 : พัสดุ (21/07/2023 11:51:29)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (MRI) จำนวน 1 งาน 1/2 : พัสดุ (21/07/2023 11:50:38)


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415