590 รายการ

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจด้วยบอลลูน จำนวน 70 เส้น : พัสดุ (27/03/2023 13:24:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (21/03/2023 09:51:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดลื่นพิเศษ จำนวน 2,000 เส้น : พัสดุ (21/03/2023 03:28:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในของหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการถ่ายภาพโดยแสง จำนวน 80 เส้น : พัสดุ (20/03/2023 10:24:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อระบบสำรองออกซิเจน ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง (อาคาร 6) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (20/03/2023 08:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดคดโค้ง จำนวน 250 เส้น : พัสดุ (14/03/2023 05:05:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๘๐ ชิ้น : พัสดุ (14/03/2023 05:05:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 200 เส้น : พัสดุ (08/03/2023 10:37:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (08/03/2023 04:44:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชุด : พัสดุ (07/03/2023 03:51:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยกเลิกการประกวดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)เวชภัณฑ์ยา Trimetazidine MR 35 mg.Tablet : เภสัชกรรม (03/03/2023 09:55:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 42 เตียง : พัสดุ (27/02/2023 10:52:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิดมีเส้นลวดบนบอลลูน จำนวน 125 เส้น : พัสดุ (27/02/2023 09:24:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 11 ชุด : พัสดุ (27/02/2023 08:47:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อDefib PAD(Adult/Child Radiolucent Pad) จำนวน ๖๐๐ ชิ้น : พัสดุ (27/02/2023 08:37:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Firewall) จำนวน ๒ ชุด : พัสดุ (21/02/2023 09:59:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดทนแรงดันสูง จำนวน 800 เส้น : พัสดุ (21/02/2023 09:08:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (7/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:23:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (6/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:22:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (5/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:22:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (4/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:21:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (3/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:20:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (2/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:19:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน (1/7) : พัสดุ (17/02/2023 05:18:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน (3/3) : พัสดุ (14/02/2023 10:32:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน (2/3) : พัสดุ (14/02/2023 10:32:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน (1/3) : พัสดุ (14/02/2023 10:31:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดใบมีดทำด้วยโลหะ จำนวน ๓๐ ชิ้น : พัสดุ (14/02/2023 09:56:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ : พัสดุ (14/02/2023 08:53:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticazone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (13/02/2023 05:27:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415