1713 รายการ

ราคากลางระบบสำรองออกซิเจน ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง (อาคาร 6) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (20/03/2023 08:17:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Umeclidinium/Vilanterol Ellipta 62.5/25 Mcg. 30 Dose : เภสัชกรรม (15/03/2023 05:21:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Linezolid 600 mg tablet : เภสัชกรรม (15/03/2023 04:09:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 08:18:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fenofibrate acid 135 mg. Capsule : เภสัชกรรม (14/03/2023 07:46:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลาง Gliclazide MR 60 mg Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 04:37:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate/Umeclidiniun/Vilaterol Ellipata 100/62.5/25Mcg 30 Dose : เภสัชกรรม (10/03/2023 09:47:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate/Vilaterol Ellipta 100/25Mcg 30 dose : เภสัชกรรม (10/03/2023 08:41:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา empagliflozin 25 mg and linagliptin 5 mg tablet : เภสัชกรรม (08/03/2023 08:56:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Lansoprazole FDT 30 mg tablet : เภสัชกรรม (08/03/2023 08:29:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Edoxaban 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/03/2023 07:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Trimetazidine MR 35 mg tablet : เภสัชกรรม (07/03/2023 05:34:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 42 เตียง : พัสดุ (02/03/2023 07:31:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (20/01/2023 07:40:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Bosentan 125 mg tablet : เภสัชกรรม (20/01/2023 07:12:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Nebivolol hydrochloride 5 mg tablet : เภสัชกรรม (09/01/2023 07:49:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Trimetazidine MR 35 mg tablet : เภสัชกรรม (09/01/2023 04:15:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Cavedilol 25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (05/01/2023 08:45:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Budesonide 320 mcg and Fomoterol 9mcg/60 dose : เภสัชกรรม (04/01/2023 05:05:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตชนิด 12 ถุง พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (22/12/2022 08:33:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Budesonide 160 mcg and Fomoterol 4.5mcg/60 dose : เภสัชกรรม (20/12/2022 09:50:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate/Vilaterol Ellipta 100/25Mcg 30 dose : เภสัชกรรม (20/12/2022 09:10:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Alogliptin benzoate 25 Tablet : เภสัชกรรม (16/12/2022 07:14:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Azilsartan medoxomil 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 07:42:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา gemigliptin 50 mg film-coated tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 07:36:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Evolocumab 140 mg. 1.0 ml. solution for Injection : เภสัชกรรม (08/12/2022 06:59:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Melatonin 2 mg Prolonged-Release Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 06:14:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Cavedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 05:01:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Carvedilol 12.5 mg Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 03:20:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Tigecycline 50 mg Injection : เภสัชกรรม (06/12/2022 05:53:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415