1733 รายการ

ราคากลางยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/09/2023 10:46:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/08/2023 11:12:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : พัสดุ (18/08/2023 09:20:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sacubitril valsartan Sodium salt complex (58.6/51.4)Tablet : เภสัชกรรม (21/07/2023 07:47:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Prasugrel 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (13/07/2023 10:26:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (20/06/2023 11:06:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (19/06/2023 10:35:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (19/06/2023 06:09:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Empagliflozin 25 mg.and Linagliptin 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/06/2023 06:29:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (01/06/2023 06:08:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Dapagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (01/06/2023 05:34:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 11:28:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางเครื่องให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion pump) จำนวน 25 เครื่อง : พัสดุ (24/05/2023 11:01:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 09:28:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 04:56:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางระบบสำรองออกซิเจนทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง (อาคาร6) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (12/05/2023 10:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Focus shockwave) จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (10/05/2023 04:22:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์สำหรับกล้องส่องหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (05/04/2023 10:45:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Dabigatran 150 mg. tablet : เภสัชกรรม (21/03/2023 05:33:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Dabigatran 110 mg. tablet : เภสัชกรรม (21/03/2023 05:21:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางระบบสำรองออกซิเจน ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง (อาคาร 6) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (20/03/2023 08:17:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Umeclidinium/Vilanterol Ellipta 62.5/25 Mcg. 30 Dose : เภสัชกรรม (15/03/2023 05:21:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Linezolid 600 mg tablet : เภสัชกรรม (15/03/2023 04:09:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 08:18:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fenofibrate acid 135 mg. Capsule : เภสัชกรรม (14/03/2023 07:46:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลาง Gliclazide MR 60 mg Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 04:37:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate/Umeclidiniun/Vilaterol Ellipata 100/62.5/25Mcg 30 Dose : เภสัชกรรม (10/03/2023 09:47:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate/Vilaterol Ellipta 100/25Mcg 30 dose : เภสัชกรรม (10/03/2023 08:41:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา empagliflozin 25 mg and linagliptin 5 mg tablet : เภสัชกรรม (08/03/2023 08:56:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Lansoprazole FDT 30 mg tablet : เภสัชกรรม (08/03/2023 08:29:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415