104 รายการ

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 : พัสดุ (17/02/2022 05:09:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (04/02/2022 05:06:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาอุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (03/02/2022 03:54:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (27/01/2022 02:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (30/12/2021 08:38:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 150 อัน : พัสดุ (14/12/2021 04:17:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (09/10/2021 13:20:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๓๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (08/10/2021 10:08:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count) พร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (20/09/2021 15:15:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ : พัสดุ (30/08/2021 04:14:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิตและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (27/08/2021 09:29:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (26/08/2021 14:24:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 30,700 Tests ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (26/08/2021 14:22:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin T high sensitive (TnT-hs) พร้อมน้ำยา จำนวน 12,200 Tests ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (26/08/2021 14:21:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (26/08/2021 14:20:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ : พัสดุ (18/06/2021 06:50:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 22 ชุด : พัสดุ (18/06/2021 06:48:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตันเรื้อรัง จำนวน 100 เส้น : พัสดุ (19/05/2021 06:44:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยโลหะ จำนวน 30 ชิ้น : พัสดุ (19/05/2021 03:58:47)

ประกวดราคซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 50 เส้น : พัสดุ (29/04/2021 06:22:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง สำหรับกระตุ้นตรงตำแหน่งพิเศษ His Bundle Pacing พร้อมสาย จำนวน 25 ชุด : พัสดุ (29/04/2021 05:25:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (Torq Vue Delivery System) จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (28/04/2021 09:00:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Sirolimus แบบ Abluminal coating บนโพลีเมอร์ย่อยสลายได้ จำนวน ๑๐๐ เส้น : พัสดุ (20/04/2021 10:00:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน 400 เส้น : พัสดุ (16/04/2021 05:33:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดมีเส้นลวดบนตัวบอลลูน จำนวน 150 เส้น : พัสดุ (22/03/2021 04:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสวยลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อ การรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตัน จำนวน ๑๔๐ ชิ้น : พัสดุ (17/03/2021 11:14:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (TorqVue Delivery System) จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (17/03/2021 10:52:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (12/03/2021 08:23:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยไนล่อน จำนวน 100 ชิ้น : พัสดุ (10/03/2021 09:58:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลิเมอร์ จำนวน 100 เส้น : พัสดุ (10/03/2021 09:56:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415