409 รายการ

ร่าง TORยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/01/2021 07:46:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล จำนวน 100 อัน : พัสดุ (21/08/2017 17:27:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 17:25:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 17:08:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือด (Infusion pump) จำนวน ๒๐ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 16:54:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ : พัสดุ (18/08/2017 11:39:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อสารทึบรังสี (NON-IONIC) จำนวน 240,000 มิลลิลิตร : พัสดุ (18/08/2017 11:39:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ ๒ ล้านพิกเซล จำนวน ๔๘ ตัว : พัสดุ (16/08/2017 17:40:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (16/08/2017 11:59:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโนโกลบิน Hb A1C จำนวน 23,300 Teste : พัสดุ (15/08/2017 17:54:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด จำนวน 100 อัน : พัสดุ (11/08/2017 11:31:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IAB Catheter) จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (27/07/2017 14:21:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิตภายนอกและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ECG+NIBP+SpO2) จำนวน 4 เครื่อง : พัสดุ (24/07/2017 17:12:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติด้วยคลื่นวิทยุชนิดใช้น้ำหล่อความเย็นชนิดขั้วเดียวขณะผ่าตัดหัวใจ : พัสดุ (24/07/2017 17:17:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML-3710ND : พัสดุ (24/07/2017 16:52:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อชุดกรองฟอกอากาศ (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (14/06/2017 11:43:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางน้ำเหลืองวิทยา (Thyroid Function Test และ Tumor market) จำนวน 8 รายการ : พัสดุ (31/05/2017 17:13:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกบินเอวันซี (Hb A๑C) จำนวน 9,700 test : พัสดุ (19/05/2017 17:39:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. : เภสัชกรรม (16/05/2017 15:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคายา Biphasic Isophane Insulin 100 IU/ml 3 ml. Inj. : เภสัชกรรม (02/05/2017 12:21:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 70 ลิ้น : พัสดุ (25/04/2017 12:23:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ High sense Troponin T จำนวน 6,400 test : พัสดุ (24/04/2017 18:09:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ NT-proBNP จำนวน 1,500 test : พัสดุ (24/04/2017 18:04:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (24/04/2017 14:18:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาสสอบราคาเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ : พัสดุ (11/04/2017 16:00:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415