549 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 2 รายการ 1 Empagliflozin 25 mg. and Linagliptin 5 mg. Tablet 2 Dapagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (31/10/2023 07:51:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : พัสดุ (27/10/2023 10:57:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (05/09/2023 09:34:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อโครงการพัฒนาต่อยอดระบบ HIS สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 4 ระบบ : พัสดุ (09/08/2023 10:52:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อแอพพลิเคชั่นโครงการระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele consult) จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (08/08/2023 09:29:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : พัสดุ (21/07/2023 10:48:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (13/07/2023 12:02:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างทำความสะอาดสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (13/07/2023 10:34:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (13/07/2023 10:31:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567 : พัสดุ (13/07/2023 10:27:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Semaglutide 14 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/07/2023 08:42:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg Solution for Injection : เภสัชกรรม (07/07/2023 08:40:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (03/07/2023 05:00:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Prasugrel 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (30/06/2023 05:56:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยาSacubitril valsartan Sodium salt complex (48.6/51.4mg.)Tablet : เภสัชกรรม (30/06/2023 05:48:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Esomeprazole Gastro-Resistant 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (30/06/2023 05:43:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Semaglutide 7 mg. Tablet : เภสัชกรรม (30/06/2023 05:38:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ : พัสดุ (19/06/2023 09:05:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. : เภสัชกรรม (09/06/2023 08:17:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/06/2023 08:14:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (09/06/2023 08:11:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา dapagliflozin 10 mg tablet : เภสัชกรรม (12/05/2023 06:10:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Empagliflozin 25 mg.and Linagliptin 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (12/05/2023 05:57:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (12/05/2023 05:52:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (23/03/2023 09:51:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : เภสัชกรรม (23/03/2023 09:49:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (23/03/2023 09:47:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Tablet 60 mg. : เภสัชกรรม (23/03/2023 09:44:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (23/03/2023 09:41:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (17/03/2023 10:38:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415