520 รายการ

ประกาศแผนจัดซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (17/03/2023 10:38:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการเช่าเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถ : พัสดุ (14/03/2023 11:04:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fenofibrate acid 135 Capsule : เภสัชกรรม (03/03/2023 08:44:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (03/03/2023 08:40:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Gliclazide MR 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (03/03/2023 08:36:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Acetylcysteine Effervescent Tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (22/02/2023 04:21:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Dabigatran 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (21/02/2023 04:03:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Dabigatran 110 mg. Capsule : เภสัชกรรม (21/02/2023 04:02:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Linezolid 600 mg. Tablet : เภสัชกรรม (13/02/2023 03:37:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Edoxaban 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (13/02/2023 03:35:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Empagliflozin 25 mg.and Linagliptin 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (31/01/2023 09:21:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilaterol Ellipta100/62.5/25 mcg 30 dose : เภสัชกรรม (31/01/2023 09:19:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate/Vilaterol Ellipta200/25 mcg 30 dose : เภสัชกรรม (31/01/2023 09:16:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg. Tablet : เภสัชกรรม (31/01/2023 09:14:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Umeclidinium/Vilanterol Ellipta 62.5/25 Mcg. 30 Dose : เภสัชกรรม (31/01/2023 09:13:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125mcg/Dose : เภสัชกรรม (10/01/2023 09:11:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/01/2023 03:11:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet : เภสัชกรรม (04/01/2023 03:03:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/12/2022 04:43:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนกันย : พัสดุ (16/12/2022 04:57:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin-T high sensitive (TnT- hs) และ NT- proBNP อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (เ : พัสดุ (16/12/2022 04:55:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide 160 mcg./1 dose and Formoterol fumate dihydrate 1.5 mcg/1 dose Inhalation Powder : เภสัชกรรม (06/12/2022 10:19:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Budesonide 320 mcg and Formoter 9 mcg/60 dose : เภสัชกรรม (06/12/2022 04:00:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Bosentan 125 mg Tablet : เภสัชกรรม (06/12/2022 03:51:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (30/11/2022 03:27:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (30/11/2022 03:23:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (30/11/2022 03:19:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nintedanib 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (21/11/2022 03:48:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง Fluticasone furoate 27.5 mcg/120 Dose : เภสัชกรรม (14/11/2022 08:29:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Melatonin 2 mg. Prolonged-Release Tablet : เภสัชกรรม (02/11/2022 03:34:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415