418 รายการ

ร่าง TOR ยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/09/2023 10:44:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/08/2023 11:11:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : พัสดุ (18/08/2023 09:41:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 2/2 : พัสดุ (15/08/2023 10:12:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 1/2 : พัสดุ (15/08/2023 09:58:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Pravastatin Sodium 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/08/2023 09:45:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)2/2 : พัสดุ (27/07/2023 12:08:06)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)1/2 : พัสดุ (27/07/2023 12:04:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2/2 : พัสดุ (03/08/2023 05:40:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b : พัสดุ (03/08/2023 05:39:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อ ตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ 2/2 : พัสดุ (26/07/2023 09:05:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อ ตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ 1/2 : พัสดุ (26/07/2023 09:04:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครืองตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (07/07/2023 10:53:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (20/06/2023 11:14:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg.Inj. : เภสัชกรรม (19/06/2023 10:20:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (19/06/2023 06:07:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 11:27:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 09:27:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2023 04:51:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่างอุปกรณ์สายสวน เพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (25/04/2023 03:45:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน ๓๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๘ 2/2 : พัสดุ (11/04/2023 13:43:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน ๓๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๘ 1/2 : พัสดุ (11/04/2023 13:39:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 08:20:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Fenofibrate acid 135 mg. Capsule : เภสัชกรรม (14/03/2023 07:47:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยาGliclazide MR 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 04:40:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Everolimus โพลีเมอร์ ชนิดสลายได้ จำนวน 250 เส้น : พัสดุ (08/03/2023 05:45:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/03/2023 05:32:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยาAcetylcysteine Effervescent Tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (27/02/2023 09:24:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชุด : พัสดุ (21/02/2023 07:50:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 11 ชุด : พัสดุ (15/02/2023 10:42:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415