396 รายการ

ร่าง TOR ยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 08:20:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Fenofibrate acid 135 mg. Capsule : เภสัชกรรม (14/03/2023 07:47:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยาGliclazide MR 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/03/2023 04:40:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Everolimus โพลีเมอร์ ชนิดสลายได้ จำนวน 250 เส้น : พัสดุ (08/03/2023 05:45:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet : เภสัชกรรม (07/03/2023 05:32:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยาAcetylcysteine Effervescent Tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (27/02/2023 09:24:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชุด : พัสดุ (21/02/2023 07:50:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 11 ชุด : พัสดุ (15/02/2023 10:42:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(7/7) : พัสดุ (09/02/2023 08:08:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(6/7) : พัสดุ (09/02/2023 08:05:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(5/7) : พัสดุ (09/02/2023 07:58:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(4/7) : พัสดุ (09/02/2023 07:52:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(3/7) : พัสดุ (09/02/2023 07:40:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(2/7) : พัสดุ (09/02/2023 07:39:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน(1/7) : พัสดุ (09/02/2023 07:32:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน (2/2) : พัสดุ (31/01/2023 08:54:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน (1/2) : พัสดุ (31/01/2023 08:53:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 : พัสดุ (25/01/2023 09:45:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin - T high sensitive (TnT - hs และ NT - proBNP อัตโนมัตพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง) : พัสดุ (25/01/2023 09:39:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 310 ชิ้น : พัสดุ (25/01/2023 07:39:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg : เภสัชกรรม (20/01/2023 07:57:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/01/2023 07:48:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Trimetazine MR 35 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/01/2023 05:01:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Cavedilol 25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (06/01/2023 04:51:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนกันยายน 2568) : พัสดุ (15/12/2022 10:05:02)

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนกันยายน 2568) : พัสดุ (13/12/2022 09:56:50)

ร่าง TOR ยา Cavedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 05:03:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Cavedilol 12.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/12/2022 03:51:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Tigecycline 50 mg. Injection : เภสัชกรรม (06/12/2022 05:49:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดระนาบเดี่ยว สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง : พัสดุ (24/11/2022 10:39:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415