ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก: พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 23/01/2023 08:33:54

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415