ข่าวสารสุขภาพ

สถาบันโรคทรวงอกให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์รับแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว:
โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/12/2022 09:30:27

ที่มา : สถาบันโรคทรวงอกติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

CHANG123. All Rights Reserved.

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415