ข่าวสารสุขภาพ


122 รายการ

2:1:1 ในมื้อของคุณ เป็นแบบไหน

ประชาสัมพันธ์​ รายการวิทยุห้องสนทนามก.​ เวลา​13.10-13.25​ น.​ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​4​ ภูมิภาค​ คลื่น​ AM 1170 kHz. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้ว เป็นตัวช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เดินไขว้เท้าช่วยให้หัวใจแข็งเเรง

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เปิดพัดลมจ่อเด็ก เสี่ยงเป็นปอดอักเสบ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! การเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า 5 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และสมองเสื่อม

ข่าวบิดเบือน การอาบน้ำเย็นจัดอาจทำให้เลือดไม่สูบฉีด เกิดภาวะช็อก กล้ามเนื้อตาย หรือหัวใจวายได้

ปัญหาจากการนอนหลับแบบไหน-ควรตรวจการหลับ (Sleep Test)

การใช้เวลาหน้าจอมากไป-ส่งผลกระทบกับเด็กอย่างไร

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ทานวิตามินบี เป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415