236 รายการ

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประมวลภาพประจำเดือนเมษายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุกครั้งที่มาสถาบันโรคทรวงอก กรุณานำบัตรประชาชนมา และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สถาบันโรคทรวงอก ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ เริ่มใช้ 13 เมษายน 2561


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415