ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ลิ้น : พัสดุ

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 250 ลิ้น  วงเงิน 7,142,250 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 29/06/2018 13:53:33