ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ราคากลางเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง: พัสดุ

เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ในวงเงิน 5,200,000.00 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 21/06/2018 19:26:03